آمریکا نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند

آمریکا نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند

[ad_1] کمیسیون مشترک توافق اتمی “برجام” بین ایران از یک سو و از سوی دیگر بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه در وین برگزار شده و طرف‌ها از عزم خود برای حفظ این توافق هسته‌ای سخن گفته‌اند.  به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، میسیون مشترک توافق اتمی “برجام” بین ایران از یک سو و از سوی دیگر…

ادامه مطلب