دوران روابط خوب کشورهای اروپایی با آمریکا به سر رسیده است

دوران روابط خوب کشورهای اروپایی با آمریکا به سر رسیده است

[ad_1] وزیر امور خارجه آلمان گفت، دوران روابط خوب کشورهای اروپایی با آمریکا به سر رسیده است و حتی بر سر کار آمدن یک رئیس‌جمهور دموکرات در آمریکا موجب بهبود این روابط نخواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،وزیر امور خارجه آلمان گفت، دوران روابط خوب کشورهای اروپایی با آمریکا به سر رسیده است…

ادامه مطلب