تاکنون ۱۳۸ نفر از کادر درمانی کشور جانشان را در راه مبارزه با کرونا گذاشته اند / ۶۰ درصد آنها پزشک بودند

تاکنون ۱۳۸ نفر از کادر درمانی کشور جانشان را در راه مبارزه با کرونا گذاشته اند / ۶۰ درصد آنها پزشک بودند

[ad_1] مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی گفت: تا این لحظه ۱۳۸ نفر از کادر درمانی شهید شدند و جان شان را سر این کار گذاشتند، گفت: طبق آخرین آمار ۲۰.۳۷ درصد از شهدا در گروه پرستاری بودند. سایر پرسنل اعم از خدمات، تاسیسات، آزمایشگاهیان و… ۱۹.۱۹ درصد از شهدا را…

ادامه مطلب