اقامت یا تابعیت چین و یا ویزای کاری یا تحصیلی

اقامت یا تابعیت چین و یا ویزای کاری یا تحصیلی

[ad_1] دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از برقراری پروازهای تهران گوانگجو به صورت هفتگی خبر داد و گفت: البته برای همه سفر به گوانگجو آزاد نیست بلکه تنها کسانی می‌توانند به چین پرواز کنند که اقامت یا تابعیت این کشور را داشته باشند یا این که ویزای کاری یا تحصیلی معتبر داشته باشند.  به گزارش پایگاه…

ادامه مطلب