کرونا ۳ تا ۹ برابر عفونی‌تر شده / ویروس در یک جهش جدید، از فرم D۶۱۴ به G۶۱۴ تغییر شکل داده

کرونا ۳ تا ۹ برابر عفونی‌تر شده / ویروس در یک جهش جدید، از فرم D۶۱۴ به G۶۱۴ تغییر شکل داده

[ad_1] معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: پژوهشگران شواهد محکمی ارائه کرده‌اند که نشان می دهد یک جهش جدید در ژنوم SARS-CoV-۲، قدرت انتشار آن را افزایش داده و این ویروس را عفونی‌تر کرده است. به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی…

ادامه مطلب