اگر حرف نمی زنم این نیست که زبان ندارم؛ در دعوا نان در نمی آید

اگر حرف نمی زنم این نیست که زبان ندارم؛ در دعوا نان در نمی آید

[ad_1] وزیر نفت با اشاره به اینکه در پتروپالایشگاه ها می گویند مخالف بودم، افزود: این در حالی است که فرایندها تمام شده و ۱.۵ میلیون بشکه تقاضا آمده که توسط دولتی ها و نیمه دولتی ها است، به دلیل اینکه مصالح ملی را تامین کنند. برخی می گویند فرصت بورس در تامین مالی در…

ادامه مطلب