در صورت تعطیلی دراز مدت، ۴ میلیون نفر بیکار می‌شوند

در صورت تعطیلی دراز مدت، ۴ میلیون نفر بیکار می‌شوند

[ad_1] سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند.…

ادامه مطلب