برخی از هر فرصتی حتی به قیمت موج‌سواری روی جان انسان‌ها برای تخریب دولت استفاده می‌کنند

برخی از هر فرصتی حتی به قیمت موج‌سواری روی جان انسان‌ها برای تخریب دولت استفاده می‌کنند

[ad_1] رئیس جمهور با بیان اینکه جریاناتی امروز به دنبال برهم زدن آرامش روانی جامعه هستند، خاطر نشان کرد: ما موظف هستیم تلاش‌های خالصانه و فداکارانه کادر درمانی کشور را که تاکنون جان بسیاری را نجات داده‌اند و مانع از شیوع بیشتر بیماری شده است نیز در کنار انتقادات و بیان کاستی‌ها نشان دهیم. به…

ادامه مطلب