هزینه دارو و درمان کرونا برای یک بیمه شده تامین اجتماعی چقدر است؟

هزینه دارو و درمان کرونا برای یک بیمه شده تامین اجتماعی چقدر است؟

[ad_1] مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی هزینه های درمان کرونا برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، شهرام غفاری ، درباره هزینه های درمان کرونا برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: میزان هزینه کرد، متفاوت است…

ادامه مطلب