تولید فعلی اورانیوم غنی‌شده با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری می‌کند

تولید فعلی اورانیوم غنی‌شده با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری می‌کند

[ad_1] سخنگوی سازمان انرژی اتمی می‌گوید، ایران به طور طبیعی انتظار دارد با رفع ابهامات و سوالات آژانس در رابطه با دو موضوع پادمانی، دیگر شاهد انتشار موازی گزارش پادمانی هم زمان با گزارش برجامی نباشد. او همچنین با اشاره به پروژه‌های اجرا شده و برنامه‌های در دست اجرای سازمان، پیشرفت‌های هسته‌ای کشور را بسیار…

ادامه مطلب