میر سلیم :تحویل اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را به دستگاه قضا دادم

میر سلیم :تحویل اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را به دستگاه قضا دادم

[ad_1] سیدمصطفی میرسلیم گفت: مجلس جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت کرده باشد. وی ادامه داد: اینکه یکی از نمایندگان مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در سال ۱۳۹۵ دریافت کرده است حرف…

ادامه مطلب