اساسی اعتنا به اینکه، آشپزخانه، اصلی انبار آذوقه و مواد غذائی ارتباط دایم و دائمی دارد، حتمی میباشد انبار، نزدیک آشپزخانه قرار گیرد تا نزدیکی همین دو قسمت زحمت و گرفتاریهای مازاد را به خودی خود مرتفع سازد. ولی همین نکته قابل ذکر میباشد که با توجه به این اصول می قدرت طراحی نقشه ساختمان های دوبلکس و ویلاها را هم پیش برد. در پاسخ می بایست گفت که همین هنر شماست که حساس استفاده از کادر ها و وسایل تزیینی کوچک حساس رنگ بندی متنوع طراحی داخلی خانه تان را دیدنی تر نمایید. عدم در حیث گرفتن اندازه پنجرهها سبب ساز خواهد شد که بخش لباسشوئی هتل از وسایل شستشو مهم گنجایش بخش اعظم ی به کار گیری کند. در میهن ما به هر دلیل رایج می باشد که دیوارهای ساختمانها را به یکدیگر میچسبانند و همین عمل باعث مشکلاتی میگردد که بایستی گفت در بسیاری کشورهای دیگر وضع و اوضاع به این منوال است. قسمت قصابی در آشپزخانه باید از دیگر قسمتها قطع باشد که بهتر هست نزدیک فریزر قرار داشته باشد. نخست شیشه فلوت بود که برای طراحی ساخت و سازها مورد استفاده قرار می گرفت البته کلیدی گذشت زمان طراحی ساختمان اهمیت محصولات ایمنی به ادله شرایط امن و مناسبی که مهیا می کرد گزینه دقت قرار گرفت. ولی به یک سری نکته پایین اعتنا کنید. نشیمن خصوصی از آن فضاهایی هست که معمولاً اشخاصی که دنبال خانههای مارک و لوکس میگردند، اعتنا ویژهای به طراحی ساختمان بتنی حیاتی ایتبس 2016 آن دارند. اندازه و بعد ها پنجرههای هتل، تا حد ممکن و معمول بایستی کوچکتر در حیث گرفته شود و به این فکر نیافتند که یک طرف دیوار اتاق را به پنجره اختصاص دهند. یعنی وسیله حمل بدون چاره نباشد در فاصله دورتری توقف نماید و گروهی برای بردن آن‌ها تا انبار دست به کار شوند و وقت و نیرو و هزینه متعددی را در این راه تلف نمایند. به این معنی که فاصله پیهای دو ساختمان در حدود یک و نیم متر منظور گردد و این مسافت از طبقه نخستین به بعد تا بالاترین طبقههای ساختمانها به همان ?