خانه هوشمند چه امکاناتی می تواند داشته باشد?

خانه هوشمند چه امکاناتی می تواند داشته باشد.1. سیستم روشنایی:با استفاده از سیستم BMS می توان روشنایی قسمتهای مختلف ساختمان را بصورت هوشمند انجام داد. یکی از مزایای خانه های هوشمند کنترل سیستم روشنایی است که شامل روشن و خاموش شدن خودکار آنها ، تنظیم سطح نور ، کاهش یا افزایش و همچنین تعیین و…

ادامه مطلب