به تبارک شدن پستان در مردان، ژنیکوماستی ژنیکوماستی تیروئید (Gynecomastia) گفته میشود. چرا که پیاده بر روی منجر می شود که ورم ها کاهش پیدا نمایند و احتمال پیدایش خطر لخته شدن خون نیز، کمتر شود. زمانی که ژنیکوماستی وقتی تازه ایجاد شده باشد معمولا حساس برطرف شدن برهان حوزه ای آن، اکثر اوقات به تدریج پسرفت می کند اما زمانی ارتفاع کشیده باشد(بیش از یک سال) بعید به نظر می رسد که پسرفت کند. به غیر از شرح حال بیمار و معاینه دقیق، آزمایش خون از لحاظ حالت هورمون های تیرویید و هومونهای جنسی و کارکرد همه و کبد و گهگاه سونوگرافی از بیضه ها ضروری است. در یک فرد جوان به ویژه در سنین قبل از بلوغ مهم تفسیر درحال حاضر طبیعی و ژنیکوماستی دوطرفه انجام ظریف معاینه بیضه و خواهش سونوگرافی بیضه مقرون به صرفه است. خارخاسک باعث تولید آندروژن در مردان می‌گردد و یک عدد از بهترین راهکارها برای درمان خانگی ژنیکوماستی است. در این رابطه از تاموکسی رشته استفاده شده و تا حدودی اثر گذار گزارش شده است. محل بریدگی های جراحی را تمیز نگه دارید تا از پیدایش عفونت جلوگیری کنید. در این فعالیت جراحی زیبایی چربی بیشتر و بافت غدهای سینه برداشته شده تا سینهها تختتر، سفتتر و مردانهتر شوند. ژنیکوماستی غالبا اهمیت معاینه به وسیله پزشک تشخیص داده میشود، در زمانه هایی که بافت پستانی دست کم به اندازه دو سانتی متر لمس گردد .در شرایطی که شکی در این ارتباط وجود داشته باشد و یا این که مشکوک به سرطان پستان باشیم از روشهای تصویربرداری مثل ماموگرافی و سونوگرافی سینه به کار گیری میشود. اهمیت وجودی که بیشتر شکافهای تولید شده برای این معالجه در خطوط طبیعی پوست یا حوزه‌ سر سینه ایجاد شده و به این ترتیب از دید بقیه اشخاص پنهان میشوند، گهگاه اوقات جای جراحت ما‌نده از این درمان قابل تشخیص بوده و امکان اجتناب از تولید جای زخم در بسیاری از مواقع به صورت تمام وجود ندارد. شکافهای تولید شده به جهت همین عمل جراحی تا حد ممکن در نواحی تیرهتر به دور سر سینه نهفته میشوند. هنگامی که تردید به احتمال جمع سرطانی مطرح باشدنمونه برداری واجب میشود، ولی به طور معمول به جهت تشخیص ژنیکوماستی نیازی به نمونه برداری نیست. تستوسترون کنترل صفات مردانهای نظیر جمع عضلانی و موهای بدن را برعهده دارد. در صورتی که شدت این انباشت چربی در منطقه سینه زیاد نباشد، همچنین عده سفت ذیل نوک پستان وجود نداشته باشد می اقتدار به کمک ورزش های هوازی به ملازم تمرینات بدنسازی به درمان بزرگی سینه پرداخت. همینطور تبارک شدن پستان در مردان می تواند در اثر تغییر و تحول شدید وزن نیز ساخت شود.