همین ترکیب اهمیت الکل ها، دی -اُل ها، اسیدها و بازهای قوی، فلزات و بخش اعظم ترکیبات معدنی مانند لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و بوریک اسید پیوندهای مهربانی ساخت نمی کند؛ البته یُد (I2) را خیلی خوب جذب می کند. گفته می شود که کربن اکتیو این عمل را اصلی جذب پلاک و سایر ترکیبات دندان انجام میدهد. هنگامی که زغال در دمای بالا، در فضای خلا و بدون اکسیژن حرارت داده شود، به وسیله گرمادهی و با گاز اکسید کننده یا مواد شیمیایی مختلف فعال می شود و از آن پودری سیاه رنگ به وجود می آید؛ همین پودر به عبارتی کربن خالص است. به جهت ساخت کربن فعال دو روند حرارتی و شیمیایی وجود دارد؛ مراحل حرارتی خویش شامل دو سطح است. کربن ایجاد شده از بیومس (زیست توده) ویژگیهای سطحی عالی همراه دارای درجه تخلخل و مرحله ویژه بالا از خویش نشان دیتا است. مقادیر کربن اکثر زیست تودهها نسبت به زغال سنگ کاهش است؛ درنتیجه عملکرد ضعیف تری دارند. ترازو ذرات کربن فعال گرانولی عمده از کربن فعال پودری می باشد درنتیجه مساحت سطحی کوچکتری دارد. مطابق ASTM کربن فعال پودری به ذراتی اطلاق میگردند که از الک اهمیت شماره مش 80 دارای ترازو حفرات 0.177 میلیمتر عبور میکنند. ذرات کربن اکتیو دانهای تبارک هستند، اما تراز خارجی کمتری نسبت به سایر اشکال کربن فعال دارند. محبوبترین گونه های کربنهای دانهای در فاز مایع سایزهای 30×8 و 40×12 هستند. تیم صنعتی هفت؛ ارائه دهنده مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب در ادامه به معرفی کربن اکتیو پرداخته و خصوصیت های هر یک از اشکال کربن فعال پودری و گرانولی و ارزش و شیوه خرید آن‌ها را توضیح خواهد داد. فعال سازی شیمیایی اندکی اهمیت فعال سازی حرارتی مختلف است. کربنهای فعال گرانولی در ابعاد 20×8، 40×20 و 30×8 به جهت به کارگیری در فاز مایع و کربنهای فعال گرانولی در بعد ها 6×4، 8×4، 10×4 به جهت استعمال در فاز گازی کربن فعال کشاورزی مطلوب میباشند. کربنهای فعال گرانوله در تصفیه و بو زدایی از آب و تجزیه مواد از جریانهای آبی به ویژه در حوضچههای اختلاط پرسرعت کاربرد دارند. حیاتی رویش پر سرعت جوامع در قرن بیستم هم کربن فعال در صنایع متفاوت به طور گسترده گزینه به کار گیری قرار گرفت. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حیاتی کربن فعال و جذب سطحی وب وبسایت خود باشید.