پیستون های آلومینیومی را به یک عدد از دو طرز ریختگری وآهنگری می سازند. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار میباشد که از 36% نیکل ، 8/63% آهن ، 2/0 بهینه سازی سایت کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های زیاد اساسی انبساط فراوان مقداری می باشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی جلوگیری می کند. شمای رینگهای پیستون به شکل حلقههایی میباشد که بر روی سطح پیستون قرار گرفتهاند و برجستگیهای خاص خودشان را دارند. میل لنگ کلیدی لنگها یا نقاط اتصال اثبات و متحرک میباشد، لنگهای اثبات به وسیله یاتاقانهای اثبات بر روی بلوک سیلندر بسته میشوند و تنها حرکت چرخشی دارا‌هستند و به این جهت به این اسم خوانده میشوند. شایان ذکر می باشد که چنانچه، پیستون و سیلندر نسبت به نیز خلاصی نداشته باشند و یا به عبارتی دیگر، اصطکاک میان سیلندر و پیستون بیش از حد باشد؛ عملا حرکت رفت و برگشتی به سختی انجام شده و سبب ساز به جراحت های جدی به سیلندر و پیستون خواهد شد. پیستون های آلومینیومی در سرانجام ارتقاء دما بیشتر از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و این امر ممکن هست سبب از در بین رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بخش اعظم گرم می شود و این فرمان سبب می شود که گشوده نیز بخش اعظم انبساط یابد.اما چنانچه کف پیستون خیلی داغ شود ممکن میباشد سبب ساز خویش سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن میباشد موتور جراحت ببیند. وقتی موتور روشن میباشد پیستون و رینگ ها روی لایه ای از روغن حرکت می کنند که همین فاصله را مالامال کرده است.اگر خلاصی پیستون خیلی اندک باشد،در نتیجه اصطکاک وسایش شدید،توان موتور کمتر می یابد.در این حالت ممکن می باشد پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند.اگر خلاصی پیستون بیش از حد باشد سبب زدن پیستون در کورس توان می شود. به همین راحتی , درصورتیکه پیستون کمبود , قدرتی نیز ایجاد نمی شد چون قطعهای وجود نداشت تا بتواند سوخت را متراکم و آن‌گاه این پروسه را انجام دهد , پیستون سازی تبریز پس پیستون اتومبیل در این حد اهمیت و حتمی می باشد . واژه و کلمه رینگ برگرفته از یک کلمه انگلیسی پیستون که به همان صورت اساسی در لهجه فارسی متداول شده و معنای آن رینگ است. وظیفه دارای پیستون، مالامال و خالی کردن محیط احتراق است؛ به‌این معنی که گوشه و کنار احتراق را از سوخت و هوا پُر و بعد آن را از دود حاصل از احتراق خالی می کند. ضروری میباشد در دوران تعویض پیستون، رینگ موتور را هم ردوبدل کنید تا عملکرد قطعه خوبتر شود؛ همچنین از سالم شاتون اطمینان حاصل نمایید و در رخ لزوم، شاتون را هم ردوبدل کنید. همین فاصله به طور معمول دربین ۰۲۵/۰ تا ۱۰/۰ میلیمتر (۰۰۱/۰ تا حلقه پیستون ۰۰۴/۰ اینچ) است. در انتهای زمانه دانسیته در حالیکه هر دو سوپاپ همچنان بستهاند و پیستون به نقطه مرگ بالا می‌رسد یه خرده سوخت روغنی (گازوئیل) به درون هوا فشرده و داغ موجود در محفظه احتراق پاشیده می‌شود و ذرات سوخت در اثر همین سکو حرارت مضاعف محترق میگردند. پیستون در موتورهای دو زمانه، به جهت هر سیکل حرکت موتور باید یکبار رفت و رجوع و برگشت داشته باشد، به این ترتیب فشار بیشتری را تحمل میکند. در صورتی که اصطکاک بین سیلندر و پیستون فراوان باشد، پیستون به صدق حرکت نمی کند که آسیبهای زیادی را به همراه خواهد داشت. حلقه ها زمانی که داخل سیلندر قرار می گیرند میزان یه خرده جمع می شوند، به طوری که فاصله دهانه حلقه به دستکم می رسد. شیارها در قسمت بالایی دامنه قرار داشته و حلقه ها در داخل آن جای می گیرند. پیستونهای آلومینیومی که به طریق آهنگری ساخته می شوند بدنه فشرده و اقتدار بالایی دارا هستند و در درمقابل پیستونهای ریختهگری ترک سوراخ هستند و توانایی حتمی را ندارند. در مقابل، پیستون آهنگری اصلی اعتنا به بدنه فشرده تر، حیاتی توان بیشتری نسبت به گونه ریخته گری شده است. پیستون به وسیله بدنه در وضعیت راست قرار میگیرد. پیستون 0.50 به جهت سیلندر خودرو در شرایط تعمیر دوم کاربرد دارد. آیا پیستون در توان یا این که شتاب اتومبیل تاثیری داراست ؟ باین قطعه منتخب از سیستم احتراق داخلی خودرو هست که حساس فشار گاز ناشی از احتراق در گوشه و کنار احتراق بالای سیلندر فعالیت می کند. اضطراری به ذکر هست در زمان تولید شیار، شیار عمودی را پاره ای مایل تولید می کنند تا سیلندر، مبتلا خط اتادگی نشود. روغنکاری در مسافت میان دیواره سیلندر و پیستون: روغنکاری دیواره منجر به کاهش اصطکاک در بین دیواره سیلندر و پیستون می گردد. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم پیستون بنلی 300 لطفا از سایت ما دیدن کنید.