پیستون دمپایی چکیده از دامنه را بریده و فقط سطوحی را که در جلو و پشت دیواره سیلندر قرار دارا‌هستند باقی می گذارد. یعنی دو سیلندر در یک طرف میل لنگ و دو سیلندر در طرف دیگر قرار دارند. همین پیستون ها حرکت نرمی در داخل سیلندر دارا‌هستند . نیروی محرکه این پمپ ها از موتور الکتریکی تامین می شود. باید مراقب باشیم که حلقه نشکند و به جهت این که حلقه صاف داخل سیلندر قرار بگیره از خودت پیستون استفاده میکنیم. ولی یکی از از منتقدان آن را «سطحی و در عین حالا جذاب» خواند و معتقد بود که این مجموعه مستند بخش اعظم به تفسیر خودِ جنبش پرداخته تا این که نسل بیت را در محوریت قرار دهد. همین فیلم با قصه خویش مجموعه نسل بیت را آیتم هدف قرار داد؛ گروهی از هنرمندان آمریکایی که مدتی آنگاه از جنگ جهانی دوم شناخته شدند و شهرت متعددی به دست آوردن کردند. سه بازیگر اساسی این اثر وظیفه داشتند که آثار یک نویسنده را برای یکدیگر بخوانند که یک عدد از همین آثار، شعر زوزه یا همان Howl بود که بوسیله جان تورتورو خوانده شد. رنگو در مراسم اسکار به عبارتی سال هم در بخش بهترین انیمیشن سینمایی نامزد اخذ جایزه شد که در اخیر همین جایزه را از آنِ خویش کرد؛ اولین انیمیشنی که به وسیله پیکسار یا این که دیزنی ساخته نشده بود و از سال ۲۰۰۶ پیروز به اخذ همین جایزه شد. از طرف دیگر نیز برد بزرگی در باکس آفیس برای سازندگان به ارمغان آورد. همین فیلم هم مثل نسخه تلویزیونی خویش مهم استقبال زیادی روبهرو شد؛ نیز در باکس آفیس و نیز در توده منتقدان. همین فیلم نهتنها موفقیت بزرگی در باکس آفیس داشت، بلکه تا حد زیادی هم آیتم استقبال منتقدان قرار گرفت و در جشنوارههای متعدد نامزد اخذ جایزههای متعددی شد. علی رغم کل موفقیتهایی که همین فیلم کسب کرد، ناکامی بدی را در باکس آفیس متحمل شد و نتوانست درآمد متعددی از فروش بلیط داشته باشد. این فیلم نهتنها توانست فروش خیلی زیادی در باکس آفیس داشته باشد، بلکه بعد از آن از نمایش، اهمیت استقبال گستردهی منتقدان روبهرو شد. این رینگها که فشاری نیز نامیده میگردند مانع از شکافت گاز از کنار پیستون در زمانه بالا بودن آن می‌شوند تا از تراکم ایدهآل احتراق کاسته نشود. آیتم دیگری که در فهرست بهترین فیلمهای جانی دپ قرار میگیرد، یک اثر برنامه تلویزیونی به نام منبع میباشد که دپ در محوریت آن قرار داشت. مهم این‌که این اثر جزو بهترین فیلمهای جانی دپ به حساب میآید، اما او در ورژن سینمایی نقش خیلی کوتاهی دارااست و جزو بازیگران اصلی نیست؛ او به خاطر محبوبیت زیادی که در ورژن تلویزیونی کسب کرده بود، در همین اثر نیز ایفای نقش کرد. در همانجا بود که جانی دپ حسابی خوش درخشید و محبوبیت زیادی را به دنبال داشت. ولی اساسی اکران عمومی فیلم، همین شخصیت در در میان مردم محبوبیت متعددی پیدا کرد. این انیمیشن بعد از نمایش، در فی مابین مردم و منتقدان اهمیت استقبال گستردهای روبهرو شد و لقب بهترین انیمیشن سینمایی را دریافت کرد. دو رینگ بالایی حلقه های فشاری نامیده می شوند و نقش کلیدی آنان جلوگیری از نفوذ گازها به مسافت کوچک دربین پیستون و دیواره سیلندر است. اما به محض اینکه آن‌ها را به لطف مراقبت میکند، متوجه می‌گردد که در درحال حاضر ازدواج اهمیت یک عروس مرده به نام امیلی است. کمتر کسی پیدا میشود که انیمیشن فوقالعادهی عروس مرده را معایب پیستون جای سوپاپ دار مشاهده نکرده باشد. پیستون های اندک اصطکاک : همین پیستونها را از الیاژ الومینیوم دارای سیلیسیم می سازند پس از انکه پیستون ریخته شد بر روی دامنه ان ماده ای شیمیایی می مالند که ذرات الومینیوم را از مرحله می زداید و ذرات سیلیسیم را باقی می گذارد در عاقبت سطح مشقت بار خیس و بادوامتری حاصل می شود. در زمان پایین آمدن، در اثر فشار گاز های ناشی از احتراق، نیرویی که از انفجار هوا و سوخت ناشی می شود را به دیگر بخش های موتور انتقال می دهد. را ندارد. پیستونها قلب یک موتور احتراق هستند و بایستی در مقابل نیروهای حاصل از انفجار در موتور و تغییرات دمایی تا 1000 جايگاه سانتیگراد مقاومت کنند. این تصور که پیستون به برهان مقاومت گرمایی بالا ذوب نمی شود دیدگاهی اشتباه و رایج است. میله اتصال جهت سیلندر که این نیرو بر روی آن عمل می کند به تیتر طرف رانش شناخته می شود و هم پیستون و هم دیواره سیلندر در این حیطه دچار سایش بیشتری می شوند. همانطور که انتظار میرفت، فیلم اسلیپی هالو دارای استقبال گستردهی منتقدان روبهرو شد که از جنبههای متعدد آن تعریف‌و‌تمجید میکردند. اسلیپی هالو که یک اثر ترسناک، ماوراءطبیعی و گوتیک محسوب میشود، داستان یک پاسبان پلیس را دنبال می‌کند که از شهر نیویورک به ماموریت اعزام میشود؛ او قرار هست یک سری از قتلهایی را که در روستای اسلیپی هالو شکل میدهد، پیگیری و درباره آنها تحقیق کند. قصه همین انیمیشن در اواخر دهه ۱۸۰۰ و یک روستای ویکتوریایی جریان دارد.