از پیستون چه می خواهید ؟ رینگهای تراکم در شیارهای نزدیک به تراز فوقانی پیستون و فراتر از رینگهای روغنی قرار داده میشوند. به تعداد سیلندرهای یک موتور، پیستون در آن وجود دارااست و هر چه تعداد سیلندرها و در نتیجه پیستونها بخش اعظم باشد قدرت موتور نیز بیشتر خواهد بود. در حرکت انبساط تا ۱۸۰۰۰ نیوتون (۴۰۰۰ پوند) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود.وقتی اهمیت شتاب بسیار رانندگی می کنید همین رخداد در هر سیلندر ۳۰ تا ۴۰ توشه در ثانیه شکل می دهد.دمای کف پیستون به ۲۲۰۰ رتبه سانتی گراد(۴۰۰۰ مرتبه فارنهایت) یا بخش اعظم می رسد. سامانه جرقهزنی وظیفه داراست در دوران معین یک جرقه الکتریکی برای سوختن آمیزهای از سوخت و هوا در موتورهای احتراقی ساخت نماید در موتور درونسوز نوع رفت و برگشتی یا این که همان پیستونی، جرقه در انتهای کورس جرم پاره ای پیش از رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا زده میشود. قطعه استوانه شکلی هست که در درون سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه اهمیت موتور است و روزگار های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. پیستون همچنین کمک به خروج دود ناشی از احتراق از سیلندر میکند. تکیه دهید حال از کنار به محل تماس قوطی و سطح نگاه نمایید مشاهده خواهید نمود که قوطی کنسرو از لبههای فوقانی و تحتانی که یه خرده برجستهتر است به مرحله ذکر شده چسبیده است و مابقی ته قوطی اساسی یه خرده مسافت نسبت به مرحله صاف قرار دارد. به تیتر یک نمونه در صورتی که یک لیوان را برگردانید تقریبا شکل کلی یک پیستون را خواهید دید. احتمالا بعضی اشخاص به دنبال خرید کردن تفنگ بادی پرداخت درب منزل باشند ، با همین هم اکنون ایسام این اطمینان را به خریداران اینترنتی می دهد که مهم پرداخت بصورت آنلاین و سامانه پرگشت پول ، تجربه جالب و لذت بخش را داشته باشند. گوشههای روتور اهمیت بدنه به خوبی آببندی شدهاند و هم گوشههای روتور نسبت به بخش داخلی آببندیاند. توان انتقال حرارت در همین قطعه اصلی است، چرا که ممکن است بالا رفتن دمای آن تحت تاثیر دمای محفظه احتراق منجر به چسبیدنش به دیواره سیلندر و اخلال در کارایی موتور شود. سوق‌دهی حرارت در پیستون بسیار حساس است زیرا در غیر اینصورت پیستون مضاعف داغ شده و خطر چسبیدن آن بر اثر انبساط به جداره سیلندر پیش پیستون تبریز سمند میآید. در عمده موتور های لبریز قدرت از پیستون های آهنگری شده به کارگیری می شود.پیستون های آهنگری شده در مقایسه مهم پیستون های ریخته گری متراکم تر و محکم ترند و در دمای پایین تری کار میکنند زیرا گرما را خوب تر انتقال می دهند. زمانی موتور پر‌نور هست پیستون و رینگ ها روی لایه ای از روغن حرکت می نمایند که این فاصله را پر کرده است.اگر خلاصی پیستون خیلی کم باشد،در نتیجه اصطکاک دوچندان وسایش شدید،توان موتور کاهش می یابد.در این شرایط ممکن هست پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند.اگر خلاصی پیستون بیش از حد باشد سبب زدن پیستون در کورس توان می شود. قطر پیستون در ناحیه سر از همگی جا کاهش است. به این ترتیب بیضی ساختن پیستون و همچنین ایجاد لقی در بین سیلندر و پیستون، جهت دوری از چسبیده شدن پیستون به سیلندر می باشد. جهت قرار گیری پیستون در سیلندر را نشان می دهد، این علائم در موقع کارگزاشتن پیستون بایستی به سمت جلوی موتور باشد. 2- به کار بردن فلز انوار در ساختمان پیستون های آلومنیومی، فلز اینوار آلیاژ فولادی نیکل دار می باشد که این آلیاژ در حرارت های بالا انبساط یه خرده دارد. وقتی پیستون اتاقک بیضوی سرد میباشد ، شکل بیضوی دارد.وقتی همین مدل پیستون گرم می شود دامنه پیستون انبساط می یابد و پیستون گرد می شود. پس از خودرو کاری پیستون آن را طبق روال خاصی گرم و سرد می کنند و به اصطلاح بر روی آن عملیات گرمایی انجام می دهند تا خواص مطلوب را پیدا کند.پس از این سطح بر روی اکثری از پیستون ها را دارای لایه ظرافت از آب قلع یا این که مواد دیگر می قیمت پیستون فلش تبریز پوشانند. موتورهای درونسوز یا موتورهای احتراق داخلی که اصلی ICE یا موتور IC (به انگلیسی: Internal Combustion Engine) نشان دیتا میشوند، به موتورهایی گفته می شود که در آن ها آمیزه ای از سوخت و اکسنده (معمولاً هوا یا این که اکسیژن) در باطن گوشه و کنار ای بستهای به نام گوشه و کنار احتراق واکنش دیتا و آتش میگیرند. در بعضی از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا این که فرورفتگی جای سوپاپ داراست که هنگامی سوپاپ ها گشوده می شوند می توانند در آن حرکت کنند.در بعضی دیگر از پیستون ها سر پیستون گنبدی یا به رخ های دیگر میباشد تا تلاتم در گوشه و کنار احتراق افزایش یابد.