فرسایش شعاعی به مفهوم سایش تراز دیواره یا این که کنارههای دامنه و تاج پیستون و خوردگی آنها است. همین حذف وزن را به دستکم می رساند و تراز تماس در میان پیستون و دیواره سیلندر را کاهش می دهد ، براین اساس اصطکاک کمتر می یابد. موتور های ۶ سیلندر خطی حساس همین که از اقتدار خوبی بر خوردارند، البته یک میزان درازند و جا دادن آنها در تحت کاپوت یک میزان اختلال است. هم چنین آرایش سیلندرها به جهت کاهش شدن لرزش فراوان اساسی است، مثلاً از یک موتور خطی نمیتوان انتظار متعددی به جهت کمتر لرزش داشت. این موتور ۱۱۳ اسب بخار قدرت داراست و از نظر آلایندگی و مصرف سوخت نسبت به ماشینهای هم ردهاش موقعیت مطلوبتری دارد. پیستون هم از این قاعده مستثنا نمی باشد و برای حرکت راحت و بدون نقص‌ باطن سیلندر نیاز به روغنکاری دارد. در سیستم تعلیق مستقل، چرخهای اتومبیل به یک محور متصل شدهاند و مهم حرکت هر کدام دیگری نیز حرکت میکند. در زمان حرکت خودرو، ضربههای واردشده او‌لین تأثیر را بر روی لاستیک میگذارد. بوش از لاستیک طبیعی ساخته شده است. خود لاستیک منتخب از انرژی این ضربهها را جذب و آن‌گاه بهصورت گرما خارج می‌نماید و بخش دیگر آن را به سیستم تعلیق منتقل میکند. همین جور از موتورها گشتاور را از شیوه فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و رجوع و برگشت آن در داخل سیلندر تولید می کنند. همین سیستم اکثر در اتومبیل های اسپرت و ماشینهای مسابقهای و رالی کاربرد دارند. به طور معمول گونه فنرها در همین سیستمها از جور فنر لول می باشد که کمکفنر هم در درون همین فنر قرار داراست و رابط در میان سیستم تعلیق و شاسی ماشین است. رینگها نیز منجر می گردد وزن خودرو بهصورت مناسبی به تراز جاده منتقل شود. مناسب و سبک بودن همین سیستم و قابلیت استعمال آن در محورهای جلو و عقب ماشین از مزایای آن است. کارایی پیستون در ماشین همین میباشد که به عنوان یک پلاگین متحرک در سیلندر عمل کرده و نصیب پایینی محفظه احتراق را تشکیل دهد. 1- پیستون های چدنی : همین پیستون ها اکثر در گذشته ساخته میشدند و اساسی خواص لغزشی بهتر و انبساط کمتر میباشند . این سدان داخلی اصلی وجود ایرادات ذکرشده، مشتریانی پروپاقرصی در بازار بسته ایران حول خویش گرد آورده است؛ بهویژه که مواقعی همچون عملکرد فنی بهتر (نسبتبه گونه پایه)، طراحی ظاهری شکیل، گستردگی کانال خدمات ایران اتومبیل و آپشنهای اکثر نسبت به محصولاتی مثل پژو پارس و تندرپلاس، سبب شدهاند تا مشتریان کمتر به معایب دنا پلاس توربو شارژ دقت کنند و علیرغم قیمت نسبتاً بالای آن، به خرید این اتومبیل تمایل داشته باشند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان عمده در آیتم پیستون کمپرسور لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.