کاربرد کلیدی پلنیوم باکس پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از تمام نقاط دریچه های خطی و اسلوت است. به منظور اختلاط خوب خیس هوای پشت دریچه های خطی ، اسلوت و قوسی اضطراری میباشد تا پلنوم باکس در پشت هر دریچه کارگزاشتن شود. به کار گیری از این محصول به شکل نهفته که یده نشود هم وجود داراست که آن وقت اثر گذاری زیادی در زیبایی سقف و یا این که همین که دیوار آیتم به کارگیری هم ندارد. اصلی دقت به میزان ارتفاع پلنیوم باکس، قابلیت و امکان تعبیه ی یک تا یک سری محل ورود هوا در بدنه ی آن وجود دارد. مهم اعتنا به همین که پلنوم باکس از ورق گالوانیزه ساخته می شود به طور معمول در ارتفاع بیش از دو متر امکان ساخت پلنوم باکس به صورت یک تکه وجود ندارد مگر آن که ساخت کننده از ورق های ابعادی ( ورق مهم طول بلند ) استفاده نماید که اما خویش مشکلاتی از قبیل سنگینی بیش از حد ، حمل و نصب را در پی خواهد داشت. امکانات پلنیوم باکس : هوادهی یکنواخت در دریچه های خطی حساس ارتفاع های بالا به عمل گیری از عایق های صوتی و حرارتی در درون پلنیوم حاشیه حافظ به جهت قرار گرفتن بست های خرچنگی دریچه های اسلوت ساخته شده از ورق آهن گالوانیزه امکان و قابلیت و امکان ساخت در بعد ها متفاوت متناسب حیاتی موقعیت کارایی و توصیه هوارسانی یکنواخت در ارتفاع روزنه های خطی و اسلوت بهره گیری از انواع عایق های صوتی و حرارتی در بدنه پلنیوم باکس قابلیت و امکان تعبیه ی لب خم دار در قسمت دهانه ی خروجی هوا، که منجر اتصال روزنه هوا توسط بست های خرچنگی به پلنیوم محاسبه پلنیوم باکس باکس می شود. حتمی به ذکر هست دریچه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس نصب می شوند از باطن بوسیله چند بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده و دیگر نیازی به شکافت کاری بر بر روی قاب دریچه ها و خراب شدن نمای عمل نمی باشد . 5. قابلیت و امکان تعبیه ی کناره ی خم دار در نصیب دهانه ی خروجی هوا، که منجر اتصال دریچه هوا بوسیله بست های خرچنگی به پلنیوم باکس نصب پلنیوم باکس می شود. حساس توجه به ارتفاع آن قابلیت و امکان تعبیه چند ورودی هوا روی آن نیز وجود دارد. با دقت به میزانِ طول پلنیوم باکس،امکانِ تعبیه ی یک تا یک‌سری ورودیِ هوا در بدنه ی آن وجود دارد. کلیدی اعتنا به متراژ طول پلنیوم باکس،امکان تعبیه ی یک تا یک سری ورودی هوا در بدنه ی آن وجود دارد. همانطور که گفتیم طول پلنیوم ها می تواند مختلف باشد بنابراین تعداد دریچه های محل ورود هوا هم متناسب حیاتی ارتفاع باکس پلنیوم تعبیه می شوند. همانطور که گفته شد، پلنیوم باکس در آن گاه ها متنوعی از ورق گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود از همین رو بها آن به بعد ها و فرآورده ورق بستگی دارد.