در صورت خرابی پریز خانهتان، صرفا منش ممکن تعویض آن است. اصلی ما ملازم باشید تا اهمیت مراحل تعویض پریز برق آشنا شوید. به جهت انتخاب سوییچ یا پریز مطلوب بد نیست نخست اصلی مفاهیم کلی و اشکال آن قیمت کلید و پریز ضد آب ها آشنا شوید. در همین سطح باید پس از تجزیه کاغذ رویی و حافظ پریز، با توجه به جور پریز منزل خود ابزار مطلوب گزینش کنید. امروزه انواع و اقسام کلید و پریز اهمیت قیمت مطلوب در طرح و رنگ های گوناگون توسط برندهای مختلفی تولید می گردد. دارای توجه به ساختار آنها، کاربردهای فراوانی دارا هستند و در محیطهای متفاوتی از آنها به کار گیری میشود. دکمه و پریزهای روکار، استفادههای متفاوتی دارند. همگی این موارد، کلیدی استفاده از دکمه و پریزهای صنعتی را ارتقاء میدهد. در این نوشته قصد داریم تا شاخهی صنعتی این قطعات را آیتم بررسی قرار دهیم. پریزهای الکتریسیته یک عدد از کاربردیترین قطعات صنعتی نیز در منازل و هم به جهت کاربردهای صنعتی میباشند. یکی از از تجهیزات برقی و الکترونیکی اساسی ساختمانی در صنعت ایجاد و ساز کلید و پریز می­ باشد.شناخت خصوصیت ها و گونه های این محصول به شما در خرید کردن چیره نسبت به محل به کار گیری آن در ساختمان امداد شایانی می کند.از گذشته تا تعدادی سال پیشین کلید و پریزها تغییر تحول چندانی نداشتند ولی اهمیت ظهور صفحه ها لمسی و در اختیار گرفتن از روش بدور دکمه و پریز شکل جدیدی به خود گرفته و تنها یک جنس آنالوگ در تجهیزات ساختمانی به حساب نمیاد و تماما به صورت دیجیتال در آمده اگر‌چه که هنوز از سیستم آنالوگ اکثر استعمال می شود ولی تا آتی ای نچندان بدور شاهد سیستم دیجیتال و بعد از آن از آن شاهد سیستم هوشمند و ورود اینترنت اشیاء به این حوزه ساختمانی خوا هیم بود. حساس اعتنا به ارتباط مستقیم انواع دکمه و پریز اساسی الکتریسیته ساختمان و احتمال وقوع خطرات ناشی از الکتریسیته گرفتگی، عدم رعایت نکته ها ایمنی در سیم کشی داخلی انواع ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی می تواند مشکلات غیر مترقبه ای برای اهالی بومی در ساختمان ساخت کند. همین گزینه به ۲ ادله پیشنهاد میشود، اولاً چون در داخل دوشاخه بعضی از وسایل برقی، یک فیوز شیشه ای ریز در مسیر سیم فاز قرار دارد.