درصورتیکه اساسی چربی مازاد در قسمتهای خاصی از تن میباشید و در دیگر قسمتها بدنتان فرم خوبی دارااست میتوانید از لیپوساکشن به کار گیری کنید. چربی های سفت و دشواری در منطقه بازوها تشکیل می شود که حیاتی رژیم غذایی و ورزش نمودن نمی قدرت از شر آن ها خلاص شد. در صورتی که اضافه وزن دارید، احتمالاً حیاتی استفاده از رژیمهای غذایی و ورزش و یا این که جراحیهای لاغری مانند اسلیو معده و بای پس میتواند وزن بیشتری ناچیز کنید تا لیپوساکشن. در لیپوساکشن اهمیت استعمال از لیزر از امواج کم انرژی به کارگیری می شود تا چربی ها به شکل مایع درآیند بعد چربی ها از نحوه کانولایی ریز از بدن خارج می شوند. بله افراد بایستی کارایی نمایند مهم رژیم غذایی و ورزش مطلوب از تجمع چربی در بدن دوری کنند.زیرا این چربی ها آن‌گاه از جراحی لیپوساکشن اطراف قلب جمع می شوند وبسیار خطرناک میباشد .امکان لخته شدن خون درعروق پس از انجام فعالیت لیپوساکشن می باشد یا خیر ؟ همین نحوه مشابه طریق بالا انجام می گیرد اصلی این تفاوت که مقدار حجم مایع تزریقی کاهش می باشد. میزان چربی برداشته شده بستگی بهظاهر آن نصیب از بدن و حجم چربی دارد. سینهها ممکن است بهمرورزمان به برهان افزایش سن، ژنتیک، بارداری یا این که شیردهی آغاز به افتادگی کنند و پری و حجم نداشته باشند. درصورتیکه بعد از لیپوساکشن افزایش وزن داشته باشید، ممکن می باشد توزیع چربی در بدن تغییر کند. هرچند در غیر این صورت ممکن می باشد در بعضی نواحی راحت و گشاد باشد. همچنین قبل از جراحی ممکن است به انجام برخی آزمایشات نیاز باشد. در همین شرایط جراحی اورژانسی گزینه نیاز است. مشکلات در کانتور. پوست ممکن میباشد برآمده، موج دار و یا پژمرده به لحاظ رسد که بر اثر برداشتن چربی نامتقارن، الاستیسیته ضعیف پوست و یا ترمیم لیپوساکشن لیپوما غیرعادی است. آمبولی چربی یک عارضه خطرناک است. آمبولی چربی. بخشهایی از چربی ممکن میباشد انقطاع شوند و در عروق خونی قرار گیرند و در ریهها انباشته شوند و یا این که به سمت مغز حرکت کنند.