از بین بردن عیوب زنخدان به یاری پروتز یک طریق ساده ولی فراوان مؤثر به جهت تعادل در اجزای شکل می باشد. در این جراحی، پروتزی به چانه افزوده می شود تا اعضای صورت فرد اصلی یکدیگر پروتز اثبات فک پایین هماهنگ شوند. در برخی افراد نیز زنخدان ها علاوه بر کوتاه بودن عقب هم میباشند ، در مواردی که شخص تمایلی به جراحی فک ندارد می تواند ظاهر چانه را اساسی به کارگیری از پروتز ها تغییر و تحول دهد و معایب آن را برطرف کند . چربی از سایر نقاط تن ممکن است برای بهبود ظواهر چانه گزینه استعمال قرار گیرد، اگر چه که ماندگاری کمتری نسبت به ایمپلنت دارد. یکی از از روشهای فرم دهی به صورت در منطقه گونه به کارگیری از پروتز نوع هست که افتادگی مدل ها و یا خالی بودن همین نصیب از چربی و بافت مدل را جبران می نماید . در اکثری موارد قلیل حسی و یا این که بی حسی به مرور از فی مابین خواهد رفت . هم اکنون همین جراحی به همین شکل انجام می شود که در ابتدا یک سوراخ ریز زیر چانه یا درون دهن تولید می شود و بعد یک کیسه زیر ماهیچه‌ها زنخدان ساخته می شود. اینها بر اساس تغییراتی که قرار می باشد در صورت چانه ایجاد شود و تا حدودی بر پایه منظور های پروتز تام هر فک شما گزینش میشوند. پروتز ها حساس ایجاد برجستگی در نصیب های گوناگون شکل می توانند زیبایی و جذابیت را به جهت شما به ارمغان بیاورند ، علاوه بر پروتز دسته شما می توانید از پروتز چانه هم به کارگیری فرمائید . اهمیت به کار گیری از پروتز زنخدان می توانید زاویه سازی دقیقی بر روی صورت خویش انجام دهید. بعضی افراد مهم چانه های کوچکی هستند که نیاز به افزایش حجم هستند ، ممکن هست ریز بودن زنخدان توازن رخ شما را تحت اثر گذاری قرار دهد از این رو به جهت جبران قلیل دانسیته همین ناحیه می قدرت از پروتز چانه استعمال نمود. ظاهر پروتز زنخدان به مواد به کار گیری شده برای ساخت پروتز و ایجاد کننده این مواد بستگی دارد. میتوان گفت سادهترین روش برای زاویه دار نمودن فک که نیازی به جراحی پیچیده نداشته باشد، به کارگیری از فیلر است. به همین ترتیب یکی از انتخابهای مطلوب برای روشهای درمان غیر جراحی حجیم کردن چانه، تزریق ژل است.