فیلم به قدری المانهای کلاسیک و مدرن را به خوبی و در راستای یکدیگر قرار داده که پیدا نمودن یک فیلم مشابه به آن بسیار سخت است. تناسب فی مابین دشتهای سرسبز و شهر مدرن ممکن است گزینهای باشد که مکان مناسب فیلمبرداری Ash is Purest White را در کشور‌ایران زیاد دشوار کند، ولی اگر بخواهیم جایگزین مناسبی به جهت آن پیدا کنیم، احتمالا مشهد و دهکدههای اطراف آن بهترین گزینه ممکن باشد. فیلمبرداری مختص این فیلم بوسیله یکی از معروفترین سینماتوگرافرهای چینی انجام شده هست که حس و درحال حاضر خاصی را به این اثر افزوده و ترکیب آهنگ الکترونیک مدرن و ترانه شرقی دیگر المانی است که در فیلم و به وضوح دانلود فیلم طوقی قدرتش احساس میشود. فکر نکنیم دیگر لازم باشد که توصیه کنیم چرا این فیلم می تواند به یکی از از بهترین تجربههایتان در سال ۲۰۱۹ بدل شود و قضاوت را به شما میسپاریم. اما امسال و اساسی سناریو فیلم «درد و افتخار» باندراس نشان اعطا کرد که هنوز می تواند نقشهای فوقالعادهای همچون قبلی بازی کند و این فیلم مهر تاییدی بر این مساله بود. شهرهای شمالی مرزو بوم به خصوص رشت می تواند آیتم فراوان قابل قبولی به جهت فیلمبرداری فیلمی همچون Beanpole باشد. در حالی که از کارگردانی مانند استیون اسپیلبرگ انتظار دارید که در دست گرفتن همگی چیز، حتی جزیی ترین چیزها، در زمان تولید یک فیلم را در اختیار داشته باشد، ولی ظاهراً چنین نیست، اما به یک دلیل زیاد باورنکردنی. از آنجا که صحنههای درون شهر هم شباهت متعددی اهمیت خیابانهای تهران دارد، بهترین جایگزین فیلمبرداری در ایران، شهر تهران و ولی هتل اسپیناس پالاس تهران است. تمامی و تمامی آنقدر عالی در کنار یکدیگر قرار داده شدهاند که نمیتوان کتمان کرد، همین فیلم بدون شک از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ می باشد و پیشنهاد می‌کنیم که مسلما همین فیلم را تماشا کنید. میزانسن و دکوپاژ تمام چیزی است که در این فیلم باعث می شود بفهمیم بالاگوف به خوبی فهم و شعور کرده هست که برای نشان دادن روحیات انسانها صحیح پاییزی بعدی از انتها نبرد جهانی می بایست از چه پالت رنگی به کار گیری کند و در کنار قاببندیهای شاهکارش، یک قصه ساده البته جذاب را بگوید. در کنار همه اینها، همین که میدانیم کارگردان این فیلم تارانتینو است، اطمینانی به کلیه می‌دهد که همین فیلم بدون شک قیمت دیدن داراست و انتظار طولانی که برای تماشای آن داشتیم بینتیجه نمانده است.