سبب ساز رابطه نوباوه دارای گوشه و کنار خارج می شود و دنیای اجتماعی او را توسعه می دهد. پس بایستی از همین سن شرایطی به جهت او فراهم کرد تا بتواند حیاتی همسالانش ارتباط برقرار کند. در بازی اجتماعی که به اعتقادوباور پیاژه از سن 7 یا این که 8 سالگی توسعه پیدا می کند، دو یا چندین شرکت کننده حضور دارند. به خواسته بررسی روابط میان متغیرها در الگوی پیشنهادی، از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. راهکار چهارم: یک گروه از والدین کودکان در گیر به اتیسم را جهت حمایت و پشتیبانی پیدا کنید. در پایان فراموش نکنیدکه مسئولیت پذیری، از طرف دیگر موجب قوام شخصیت و ارتقا اعتماد به نفس کودکان میشود. دستورات و توضیحات طولانی ممکن است سبب فراموش شدن بخشهای با صحبتتان شود. خلاقیت قابلیتی میباشد که در همگان وجود دارد ولی تهی دست رشد و تقویت میباشد تا به سر حد شکوفایی برسد. هنگامی در آیتم مسائلش حساس شما کلام میکند، بگذارید حس کند که شما احساس مهربانی نسبت به این عمل دارید. به تیتر والدین یک نوباوه دچار به اتیسم، بسیاری از ترقی ها و نتیجه ها فرزندتان به شکیبایی شما، درک تان از کمبودهای مهارت های اجتماعی او و توان شما به جهت کار نمودن بر بر روی این مهارت ها بستگی دارد. به آنچه فرزندانتان انجام می دهد یا می گوید عشق نشان دهید. اخلاق تماشاگر/ ناظر : این دسته بازی از حدود 2 سالگی آغاز می شود و می تواند تا مدتها ادامه یابد. بنابراین بهتر میباشد والدین روزمره دست‌کم نیم ساعت از وقت خویش را به بازی کلیدی کودک خویش اختصاص دهند. هر روز، وقتی را به این عمل اختصاص بدهید حتی در صورتی که این زمان هنگام خوابیدن نوباوه باشد. مسلما همین عمل آسان نیست. بازی نمودن نقش های اجتماعی به نوپا شما یاری می نماید تا مهارت هایی را که در وضعیت های فرضی اصلی نیز تمرین کرده اید، در وضعیت های واقعی به عمل گیرند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم بازیگر نقش کودکی شهریار بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.