اصلی توجه به مدل سیال و خورندگی، دما ، فشار تزریق در گونه های زیر موجود می باشد. • زمانی که فشار سیستم بالاست. آن ها بخش مهم یک سیستم دوز یکپارچه هستند که به جهت پراکندگی مداد مواد شیمیایی طراحی شده اند. در سیستم های مترینگ پمپ دبی و فشار حساس اهمیت هستند.به این جهت دبی و فشار دوزینگ های ساخته شده قابل تغییر و تحول می­باشند.که به طور معمول مرتینگ پمپ ها در بین ۱لیتر بر دقیقه تا۱۰۰۰ لیتر بردقیقه و فشار کاری مترینگ پمپ ها ۱تا ۲۰۰۰ توشه تغییر تحول می­ کند. محدوده دبی در این سری از 2 تا 50 لیتر در ساعت و ماکزیمم فشار خروجی نیز 20 بار می باشد. حجم تزریق در این نوع پمپ کاهش از پمپ های برقی می باشد. یک پمپ مترینگ به جور ای طراحی شده می باشد که یک ماده شیمیایی یا ماده دیگری را به جریان آب ، گاز یا این که بخار تزریق می کند. کارگاه استخر شنا مدرن حیاتی انبوه مواد شیمیایی است که در مخازن اهمیت دوز جداگانه نگهداری می شوند و حساس در اختیار گرفتن خودکار و پمپ دوز به جهت بالا بردن مواد شیمیایی متفاوت به عنوان مورد نیاز برای در دست گرفتن میزان مرغوب بودن آب خواهند بود. همچنین استخرهای تجاری به مراد در اختیار گرفتن تعادل pH ، سطح کلر و بقیه معیارهای میزان مرغوب بودن آب به دوز شیمیایی احتیاج دارند. دوزینگ پمپ دستگاهی می باشد که میزان دقیقی از مواد شیمیایی را تزریق می نماید. • تزریق خیلی ظریف سیال گزینه نیاز می باشد. دوزینگ پمپ یا این که پمپ اندازهگیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپهایی میباشند که مقدار مشخص و معلوم (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) میکنند.ضمنا به آنها پمپ تزریق ظریف مواد شیمیایی هم گویند. مناسب جهت انواع مواد شیمیایی مثل اسیدها، بازها، مواد ویسکوز و اسلاری ها ایجاد میشوند. طرز های دوز نیز در صنعت های نساجی و صنایع شبیه که در آن مواد شیمیایی دخیل است هم ترویج دارد. همانطور که در بالا به آن اشاره شد، در این طرح از شیر فشار شکن و پرکننده به کارگیری می شود. یکی از شاخصهایی که دوزینگ پمپ را از پمپهای مشابه آن مجزا می‌نماید قابلیت تغییر جریان رفت و برگشتی است. مهم همین تفاوت که دیافراگم تلفونی (و یا ساخته شده اساسی مواد معمولی) اصلی یک آلیاژ فلزی منحصر به فرد جایگزین شده است. دبی دوزینگ پمپ ها بصورت دستی یا اتوماتیک ، بسته به شرایط فرآیند ، قابل تغییر و تحول است. به پمپ هایی که میزان مشخصی از یک ماده را تزریق می­کنند دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ هم می گویند. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم دوزینگ پمپ آکواریوم لطفا از برگه ما بخواهید.