در گونه سمعک های Open Fitting مکانیزم انتقال صدا دقیقا مثل دسته های پشت تلفن همراه مرسوم است. یکی از از ضروریترین اقلام اولیه موردنیاز جامعه کمشنوا سمعک است ولی در سالهای آخر همین قشر آسیبپذیر جامعه، بهدلیل شرایط موجود طبابت و دارویی در اثر تحریمها و همینطور بالا رفتن بها ارز، برای تنظیم این وسیله ضروری اهمیت مشکلات گوناگونی روبهرو شدهاند. براساس آمارهای منتشره سازمان بهزیستی مرزو بوم در سال قبلی از یک میلیون و ۴۳۰ هزار فرد اساسی معلولیت، ۱۷ % از آن‌ها اهمیت معلولیت شنوایی بودند که یک عدد از راههای شنیدن به جهت آن ها تأمین سمعک است. اشخاص در زمانه خرید کردن سمعک یک سوال حساس فکر آن ها را مشغول می کند که چه عواملی بها سمعک را انتخاب می کند؟ اما نرخ ارز بر بر روی قیمت سمعک ها دوچندان تاثیرگذار سمعک فوناک نایدا می باشد. ارزش سمعک باطن موبایل به طور معمول براساس تکنولوژی های بکار رفته، کمپانی و کشور سازنده، کیفیت ساخت، سایز سمعک و گارانتی و خدمات پس از فروش سمعک تعین می شود. برخی از مطالعات حاکی از آن می باشند که فرآیند و مدت روزگار عادت نمودن به گونه های سمعک ها متعدد می باشد. بعضی از بیمه ها چکیده از هزینه سمعک را هم خانواده ی سمعک پرداخت می کنند. به جهت اطلاع از بیمه سمعک، حساس سازمان بیمه گر خویش سخن کنید. البته مشاجره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تغییر و تحول مکانیزم تخصیص همین ارز یارانهای این روز ها داغتر از مدام می باشد و زمزمه گرانیهای کالاهای اهمیت سبب شده تا از هر گوشه و کناری خبرهایی مبنی بر ارتقا بها سمعک به گوش برسد، البته قیمت سمعک همین ایام مشخص نیست و هر شرکتی با توجه به میل خود و وجود تورم انتظاری و نوسانات دلار قیمتی را برای آن در نظر می‌گیرد بهطوری که برای خرید سمعک مهم برندهای مشهور بایستی قیمتهای بالایی پرداخت کرد و نکته قابل اعتنا این است که تمامی عرضهکنندگان برکیفی بودن کالای خود تأکید دارند.۵۲۰ هزار ناشنوا و قلیل شنوا در کشور زندگی می‌کنند و سالیانه یک هزار و ۵۰۰ ناشنوای جدید در مرزو بوم متولد میشود که مستمند دسترسی به این دستگاه تقویت کننده صدا میباشند اما هزینه بالای سمعک باعث شده می باشد که ناشنوایان در خرید کردن همین وسیله اساسی مشکل مواجه شوند و حتی در مواقعی قید خرید آن را بزنند. کلیه ی سمعک های موجود در بازار سه نصیب بالا را دارا می باشند و در صورتی که هر یک از سه آیتم بالا را نداشته باشد دیگر کارایی قابل قبولی را نخواهد داشت. سمعکهای آنالوگ از جمله ابتداییترین سمعکهای موجود در بازار هستند که امروزه به اعتنا به تنوع مدلهای گوناگون سمعک به رخ محدود در دسترس میباشند و دوچندان همگانی نیستند.