پیامها و سخنان شما می بایست معمولی و قابلفهم به جهت مخاطبان باشد و به صورتی باشد که پس از اتمام سخنرانی از ذهن مخاطب پاک نشود؛ در این رخ میتوانید اثر گذاری عمیقی بر روی مخاطب بگذارید. هر چه شما حیاتی تعداد کلمه بیشتری آشنا شوید، میتوانید راحتتر سخنرانی کنید. یکی از از راهکارهایی که تا دوران رسیدن به مرحله احساس نیاز در مسؤولین برنامهریز می توان سفارش بخشید این هست که دانشگاهها در ارتفاع دوره تحصیل دانشجویان مقاطع تکمیلی که ابعاد اقبال ورود به میدان آموزش را دارند، سلسله دورههای کوتاه مدت تدریس عملی را داشته باشند تا در قالب یک فرایند آموزشی برنامهریزی شده هدفمند در ارتفاع تحصیل با مفاهیم و کلیدی حرفه ابلاغ آشنا گردیده و ولی آن را در فعالیت آموخته و در آتی در فرمان تدریس به فعالیت ببرند. اما در ارتباط اهمیت رشته بیان، به حیث میرسد که طرح این سؤال خالی از مهربانی نباشد که آیا بهتر نمیباشد دانشگاهها واحد درسی دیگری زیر عنوان “آموزش حرفه بیان” به برنامه درسی خویش اضافه نمایند تا لااقل مدرسان آتی با ابتداییترین نیاز سخنرانی، به این معنی که تکنیکهای ابلاغ شیوا آشنا گردند و بتوانند در کلاسهای درسشان مؤثرتر و کارآمدتر باشند؟ بیشک وظیفه دانشگاهها هم همین نمی باشد که صرفاً تئوریهای نحوه درس دادن را در قالب واحد درسی ارائه کنند و استاد و مدرس را روانه نظام آموزشی نموده تا در آنجا ضمن به دست آوردن تجربه عملی به وظیفه آموزشی خود نیز بپردازد؛ اگرچه باید همین را نیز بیش تر کرد که آموزش عالی کلاس حرفه ابلاغ چیست نی نی سایت مسؤول تجربهاندوزی نیست. نکته اینجاست که بیشتر اعضای هیأتعلمی دانشگاههای علم ها طبی به جز برخی از رشتهها در ارتفاع زمان تحصیلات خویش همین چند واحد تئوری شیوه تدریس را هم نمیگذرانند؛ و آشنایی همین اساتید حساس روشهای تدریس به صورت علمی و البته تئوری، تنها در قالب شرکت در کارگاههای یک یا چندین روزه ویژه اساتید هست که به وسیله کالج برگزار میگردد. نگاهی به کتب طریق تدریسی که در دانشگاهها درس دادن می‌شوند نشان می دهد که در این کتب صرفاً به معرفی روشهای تدریس، بیان نظری روش اجرا و مزایا و معایب آن‌ها پرداخته میشود؛ و اما از یک مکتوب نیز جز ابلاغ صحیح تئوریها انتظاری نمیرود. کلاسهایی که از به عبارتی شروع حضور در آنها، تفاوت را در روش کلام گفتن خویش احساس میکنید. هیچ یک از روشهای درس دادن فی نفسه عالی یا بد نیستند، بلکه شیوه و حالت به کار گیری از آنها میباشد که باعث تقویت و ضعفشان میشود(2). بفرمایید که گواهینامه صادر شده نیاز به تست یا این که آزمون نیز دارد یا این که خیر؟ به هر حال فرصتی که در ارتفاع یک ترم برای درس دادن یک درس وجود دارد، از طریق برگزاری یک سوله و انتقال مطالب به شکل خلاصه و فشرده به دست نمیآید.