از همین جور به جهت سیم کشی محل هایی مثل کوره ها که حیاتی دمای مضاعف بالایی می باشند به کار گیری لوله فلکسیبل استیل می شود . مقاومت در برابر جاذبه و چرخش بالای لوله زمان نصب و همچنین مراقبت از سیم ها و کابل ها در برابر اشعه های مضر خورشید. حیاتی اعتنا به قدرتِ دستگاههای دمنده و مکنده، امکانِ تقویتِ ضخامتِ پی وی سیِ بکاررفته در بدنه ی همین لوله فلکسی بل هوا و همینطور ارتقای قطرِ فنرفولادی جهتِ استحکام لوله فلکسیبل غذا بخش اعظم وجود دارد. الف- مهمترین مزیت لوله های فلکسیبل هوا با عایق الاستومری،داشتنِ حالتِ عایق حرارتی و صوتیِ همین متاع می باشد، که همین ویژگی سبب عدم انتقال حرارت یا برودت و همینطور صدای زوزه ی هوا، از داخل به بیرونِ لوله فلکسی بل هوا اصلی عایق الاستومری، یا بالعکس، می شود. یک عدد دیگر از مورد ها به کارگیری از لوله فلکسیبل صداگیر در ماینر انتقال هوای سرد به نصیب جلویی رشته هست تا دستگاه به بهترین شرایط عمل کند.در این موقعیت خوب تر می باشد از یک هواکش برای خنک کردن دستگاه به کار گیری شود. ژ- پوششِ سه لایه ی لوله فلکسی بل هوا باعایق الاستومری،باعثِ افزایشِ ارتفاع عمر مفیدِ این محصول گشته است. به لوله خرطومی که به جهت حفظ و پوشش کابلها گزینه به کارگیری قرار می گیرد لوله فلکسیبل میگویند. بیشترین کاربردِ لوله خرطومی نسوز جهتِ تخلیه هوا و بخاراتِ گازی اهمیت دمای بالا می باشد. چ- مهم دقت به چندلایه بودنِ لوله فلکسی بل هوا باعایق الاستومری، ساختارِ منسجم و یکپارچه و غیرِمنفکِ همین گونه لوله فلکسی بل ،جزوِ محاسنِ همین جور لوله فلکسیبل به شمار می آید. کانال خرطومی فویلی یا این که آ لومینیومی جایگزین قابل قبولی به جهت شبکه های سنتی یا این که گالوانیزه می باشد که نصب و اجرای راحتری نسبت به کانال های گالوانیزه دارااست . ج- همین متاع علیرغمِ دارابودنِ عایق، اصلی حجمِ ناچیز و در اصطلاح، محصولِ کم جا گیرتری نسبت به محصولاتِ شبیه می باشد.این خصوصیت، در فضاهایی مثل سقفهای کاذب که محدودیت طول و حجم وجود دارد، اهمیتِ خود را بطورِ فراوان بُروز می دهد. فرآورده این سه راهِ لوله فلکسیبل صداگیر از ورق گالوانیزه بوده و اصلی ضخامت های گوناگون ساخته می شود.طبیعتاً هرچه قطر لوله فلکسیبل صداگیر عمده باشد، ضخامت ورقِ همین سه راهِ لوله فلکسیبل صداگیر نیز به همان نسبت ارتقاء می یابد. ز- ساختارِ بیرونیِ لوله فلکسی بلِ هوا باعایق الاستومری بصورت مستقل و سوای نیاز به هیچ کاوِر و پوششی، قابلیت و امکان نصب و اتمامِ کاررا دارد. ر- دارای توجه به دوستدارِ گوشه و کنار زیست بودنِ همین محصول، استعمال از آن در مکانهایی مثل اتاقهای تمیز، اتاقهای فعالیت ، محیطهای آزمایشگاهی ، بیمارستانی و درمانگاهی، فراوان گزینه دقت قرار گرفته است.