اگرچه سینه در مردان نظیر زنان رشد نمی کند، ولی کلیه پسران حیاتی مقدار پاره ای بافت سینه متولد می شوند. درد یا این که آلرژی همیشگی هم آنگاه از فعالیت جراحی به دور از انتظار نمی باشد. پس از اولی ویزیت بعد از آن از جراحی ، پانسمان برداشته شده و روی برش ها ، چسب زده می شود. جراحی جور چهار ژنیکوماستی، معمولاً مشکلتر هست و تهی دست تخلیه بافت و همینطور برش پوست بیش تر است. در صورتیکه تشخیص پزشک معالج انجام جراحی ژنیکوماستی باشد، اصلی برش محدودی بر روی پوست، می توان آنرا انجام داد. ژنیکوماستی از همین نوع، معمولا در مردانی دیده می‌شود که در سال های قبل شاهد پهناور شدن سینه های خویش بودهاند، اما به جهت درمانش کاری انجام ندادهاند. مردانی که از طرز درمانهای طبابت دیگر درمان نمی شوند. بعضا از آقایان اصلی اعتنا به حالت ژنتیکی که دارا هستند خیلی زود دچار بزرگی سینه می شوند که همین ادله مهم ارتقاء سن و طولانی تر وزن هم می شود، و به طور انقطاع هیچ درمانی نمی تواند مانع از بزرگ شدن سینه ها به صورت وراثتی گردد، البته اصلی تشخیص به موقع همین عارضه می توان از رشد بیش از اندازه آن پرهیز نمود و حیاتی کنترل وزن و جراحی به موقع مانع از تولید نا زیبایی های ظاهری شد . جور پنجم بزرگی پستان در مردان تا حدی پیچیده میباشد و جراحی ژنیکوماستی آن، مستضعف تعیین طبابت باتجربه در همین زمینه میباشد تا عاقبت مطلوب و قابل قبولی حاصل گردد. ژنیکوماستی یک حالت خوش خیم در پستان مردان هست که در واقع همان بزرگ شدن سینه در مردان هست که ممکن می باشد در 40 – 65 بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجو مردان در سنین مختلف به وجود آید. نحوه درمان در همین حالت، جراحی خواهد بود که دوچندان پیچیده و اختلال نیز میباشد. در انواع شیوه های جراحی ژنیکوماستی میتوان اصلی ساخت برشی ریز در نوک سینه، چربی های مازاد را از سینه خارج کرد. در این موقعیت بعد از آن از انجام جراحی جهت بیرون کردن بافتهای اضافی، باید به دنبال درمان افتادگی پوست نیز بود! این شرایط عمده در افراد مسن تولید میشود. همین افراد تنهایی را به حضور در جمعها ترجیح میدهند. همان طور که در تصویر سمت چپ می بینید، عارضه ژنیکوماستی مهم انجام جراحی برطرف گردیده و سینه ی مریض آقا موقعیت طبیعی به خود گرفته است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار بیشتر در مورد ژنیکوماستی رویش اندام لطفا به بازدید از وب تارنما ما.