در مواقعی که جراحی توسط اشخاص بی تجربه و فاقد صلاحیت انجام میگردد یافتن لایه های عمقی دشوار بوده و قابلیت و امکان آسیب همین عصب وجود دارد. همین عمل زیبایی برای افرادی خوب است که در ناحیه شقیقه و ابرو افتادگی پوست دارند و مبتلا افتادگی پلک نیز هستند، البته در سنین فراتر قابلیت داراست افتادگی پلک دارای کار لیفت شقیقه بطور تماما صلاح نشود و جراحی پلک هم نیاز باشد. لیفت شقیقه مهم جراحی حساس اعتنا به مقدار افتادگی و چین و پروک پوست به سه نحوه کلی انجام می شود. در لیفت شقیقه اهمیت پلاسما ، مهم دستگاه نقاط ریزی بر روی لایه مرحله پوست را می سوزانند تا مرحله پوست کمتر پیدا نماید ولی این طریق اهمیت بی حسی انجام می شود و دردناک نمی باشد و بعد از آن از عمل زخمی بر روی پوست تماشا نمی شود. جراحی لیفت شقیه در بعضا موارد حساس بی حسی موضعی و در برخی موارد اساسی بیهوشی عمومی انجام می شود و روزگار کار 1 – 2 ساعت بوده و سوای بستری از بیمارستان مرخص می شید و زمان نقاهت کوتاهی خواهید داشت. در جراحی SMAS برش های کوچکی در پوست شقیقه تا لایه میانی انجام می شود و لایه میانی پوست و لایه سطحی عضله ذیل پوست را به سمت بالا می کشند سوای این که آسیب جدی به عشله وارد شود. نخ و سوزن های مخصوص را در محل نقطه ها برای کشیدگی، به باطن پوست وارد می نمایند و ولی می بایست بدانید که ماندگاری لیفت شقیقه کلیدی نخ حدود دو الی سه سال است. به جهت جراحی لیفت شقیقه از نحوه آندوسکوپی استفاده می شود و دستگاه از محل برش ریز ساخت شده وارد پوست شده و خیلی آهسته پوست و لایه های زیرین را به سمت بالا می کشد تا گوشه دیده و ابرو در محل گزینه نظر قرار بگیرند و چین و چروک ها به طور کامل درمان گوش پر رنگ سوای جراحی رفت شوند. کلیدی وجود کل این توضیحات، ماندگاری لیفت شقیقه تا حد زیادی به طریق جراحی و ترفند جراح، مقدار برداشت پوست، و کارداران گزینش کننده دیگر نظیر سبک زندگی، بستگی دارد. در صورتی که مقدار افتادگی و چین و چروک به قدری باشد که حساس طرز های غیر تعرضآمیز نتوان کار متعددی انجام بخشید از شیوه جراحی باری لیفت شقیقه استفاده می شود. سبک زندگی ، رژیم غذایی نامناسب ، مصرف دخانیات یا عدم نگهداری مناسب از پوست می تواند منجر شود که لایه چربی زیرپوستی شما از فی مابین برود و نیاز به ترمیم دوباره لیفت شقیقه پیدا نمایید در غیر اینصورت تا سالهای زیاد نتیجه جراحی لیفت شقیقه ماندگار است. ماندگاری لیفت شقیقه اساسی ژل اهمیت دقت به رژیم غذایی و نگهداری های مناسب پوست میتواند تا 6 ماه یا بیشتر ادامه پیدا کند.