نیز چنین شیر های فشار شکن از لحاظ سیال کاری به دو سته هیدرولیکی و پنوماتیک تقسیم می شوند . همینطور دارای نصب و متصل کردن یک صافی به شیر فشارشکن، از خرابی و فرسودگی مکانیزم داخلی همین گونه ولو صنعتی، در برابر مواد خارجی دوری به کار می آید. همین شیر به طور گسترده در خطوط بخار به کار می رود و در دست گرفتن فوق العاده ای در کمتر فشار اهمیت نوسانات MPA 0.05 یا کاهش دارد. اهمیت یک دیافراگم پهناور می باشد که شیر اهمیت را به فعالیت می اندازد. به طور اتوماتیک فشار دوچندان و متغیر محل ورود را به فشار کم و اثبات خروجی تبدیل می کند. همچنان اگر فشار آنقدر بالا نباشد که سبب ساز قطع شدن لوله ها یا دیگر تاسیسات سیستم شود، اهمیت همین اکنون سبب بروز نشتی در محل اتصال لوله حساس دیگر تاسیسات می شود. از طرفی فشار مناسب در تاسیسات خانگی چیزی در حدود ۲ تا ۳ توشه است و فشارهای بالای چهار توشه فراوان آزار دهنده و موجب مشکلات و شیرهای فشار شکن خرابی میباشد. شیرهای فشارشکن معمولا جهت در دست گرفتن فشار مضاعف بالای آب در برج های مرتفع، نتورک های گسترده انتقال سیالات، مخازن تبارک صنعتی و … برای تنظیم فشار آب موجود در همین تجهیزات به شیر فشار شکن نیاز داریم. همین دسته شیر در دو دسته دیافراگمی و پیستونی موجود می باشد. بر این اساس، از گزاره کاربردهای اهمیت شیرهای فشارشکن، کاهش فشار آب ورودی مخازن می باشد. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط دارای چه جایی و روش به کارگیری از شیر فشارشکن هیدرولیک دارید، می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.