براین اساس به جهت بدست آوردن همین قبیل هزینه­ ها ضروری میباشد تا مدت دوران انجام هر عملیات در هر بخش از پروژه مرمت معین شود. با پیش­بینی شرایط اجرای هر سطح از پروژه در واقعیت، این اعداد و ارقام را تا حد قابلیت نزدیک به میزان واقعی تعیین می نماییم. کافیست همین کمپانی ها با پشتیبانی وب سایت سرویس ها جو تماس حاصل فرمایید. از مثال پروژه های بازسازی و دکوراسیون داخلی هیرادانا مشاهده نمایید . ” را در بخش مقالات تارنما آوان، مطالعه فرمایید. به این ترتیب زمانی که به جهت تخریب، توده آوری نخاله و بارگیری آن‌ها در بخش نما، ارزیابی می­نماییم، تا حدود زیادی دارای عملیات تخریب باطن مغازه همپوشانی دارد، درنتیجه به جهت محاسبه مدت زمانه عملیات تخریب در بخش نمای فروشگاه، مدت زمانه انجام آن، هم‌زمان حساس عملیات تخریب داخل مغازه درنظر گرفته می­شود. بطور نمونه در یک پروژه تجدید فروشگاه، زمانی که کارگران و سایر نیروهای فعالیت مرتبط، باطن فروشگاه، درحال تخریب می­باشند، کارگران دیگری می­توانند هم زمان تابلو یا نمای دکان را تخریب نمایند. در چنین شرایطی، کارگرانی که سرگرم جمع آوری نخاله های داخل دکان هستند، می­توانند هم زمان نخاله های نما و تابلو فروشگاه را نیز توده آوری و بارگیری نمایند. همینطور بایستی تحلیل شود که کدام عملیاتها در بخشهای مختلف، از لحاظ دوران اجرا، اصلی یکدیگر همپوشانی دارند. از دست دادن یک اثر قابل توجه به طور معمول فرصتی به جهت بازسازی مهم ساختاری منعکس کننده زیبایی شناسی و سبک زندگی معاصر تلقی می شود. در همین تراز پیمانکار مطابق مراد و حیث شما، طرح های پیشنهادی خود را ارائه می دهد و پس از مشورت و در حیث گرفتن تمامی جوانب، بهترین طرح را تعیین میکنید که برای آغاز عملیات بازسازی، زمان را از دست ندهید. بخش بزرگی از هزینه بازسازی، حقوق و هزینه های جانبی مانند صبحانه، ناهار، اجاره ابزار و اسباب و … پس از اندازه گیری و برداشت مشخصات فضاها، در جدول هزینه هر سطح از بازسازی، در ستون دیگری، بعد ها هر بخش را وارد می­نماییم. در همین گام هم همچون قدم ارزیابی مدت زمانه اجرای هر بخش، به همپوشانی نیروهای فعالیت اعتنا می­شود. یکی از از مالامال اصلی ترین نکاتی که در آشپزخانه می توان به آن توجه کرد کابینت ها تعرفه تجدید ساختمان می باشند . به طور مثال، در یک پروژه تجدید آپارتمان، از آنجایی که حجم عملیاتها قلیل است (زیرا فضایی که قرار می باشد بازسازی شود محدود است)، نیروهایی که در حالا فعالیت هستند می­توانند در یک روز کاری، عملیات اجرایی تعدادی بخش آن آپارتمان را به طور کامل انجام دهند.