عملکرد طراحان ماشین بر آنست که تا حد امکان ، پیستون ها را سبک درست کنند ولی از طرف دیگر بایستی ضخامت پیستون به حدی باشد که تحمل شرایط طاقت فرسا محیط احتراق را داشته باشد. به جهت داشتن بهترین مقدار لقی فی مابین پیستون و سیلندر باید به راهبرد سارنده و دفترچه تعمیراتی آن مراجعه کرد. همگی پیستون ها بایستی نیز وزن باشند تا موتور دچار لرزش نشود . قطر پیستون در ناحیه سر از تمامی جا کاهش است . همین سر باز، سر پایینی پیستون بوده و سر بالایی آن نیز با محیط احتراق در تماس است. پیستون در سر بازش که تراز پایینی آن است به شاتون و میللنگ متصل است. تعدادی شیار در نصیب سر پیستون قرار دارااست که محل کارگزاری رینگ های آن میباشد و فضای بالای پیستون را نسبت به محیط ی کارتر آب قیمت رینگ و پیستون تیوفایو بندی می کند. در این نحوه برای دوری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری میباشد که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای حلقه ایجاد می‌گردد کلیدی همین فعالیت تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کمتر میکنند. تفاوت وزن و اندازه پیستونها ضمن برهم زدن تعادل وزنی موتور منجر به ناهماهنگی عملکرد بخشهای متعدد آن میشود. تراز تماس رینگهای دانسیته مهم دیواره سیلندر از یک لایه رشته رشته اکسید آهن یا این که کروم پوشیده می شود که از سایش جداره سیلندر و حلقه پرهیز میکند. همین گونه از موتورها گشتاور را از طرز فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و رجوع و برگشت آن در درون سیلندر ساخت می کنند. پیستون و شاتون در درون هر بوش یك پیستون حركت مي كند كه از طرز گژن پین و شاتون به میل لنگ متصل مي شود. دامنه یا نصیب ذیل پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کاهش یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ باز شود . بوسیله یک شاتون بلند حساس میللنگ در رابطه میباشند و وزنههای تعادل میل لنگ اساسی آن‌ها مسافت دارد. در این خودروها اصلی اعتنا به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون ساخت می شود که از بازخورد سوپاپ ها حیاتی همین قطعه پرهیز می کنند. در بخش اعظم موتور های لبریز توان از پیستون های آهنگری شده استفاده می شود.پیستون های آهنگری شده در مقایسه اساسی پیستون های ریخته گری متراکم تر و محکم ترند و در دمای پایین تری عمل می‌نمایند زیرا گرما را خوبتر انتقال می دهند. در صورتی که شما هر مدل سوالی در ارتباط حیاتی چه جایی و روش به کارگیری از پیستون فیت دارید، می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.