ب- بخشیده شدن مدت باقی مانده از طرف مرد. درصورتی که کسی بخواهد عقد موقتی همسرش را تمدید کند قبل از تمدید باید عقد قبلی تمام شده باشد یا مدت باقی مانده به وسیله شوهر بخشیده شده باشد. متنی که در ازدواج نامههای زمان زرتشت دیده و خوانده میشود از ابتدا تا انتها کاملا در تضادهای معنایی و لغوی با عقد آریایی که امروزه متاسفانه مد شده قرار دارد و به کلی فرق میکند.

حال اینکه متن مراسم عقد آریایی که این روزها بین مردم رواج پیدا کرده و همچنین توجه بسیاری از عروس و دامادها و زوجهای جوانی را که از تاریخ اطلاعات کمی دارند را جلب کرده است، کاملا ساختار و همچنین لغتها و واژههای به کار رفته در آن امروزی است و هیچ ریشهی تاریخی و وجه تشابهی با لغات و واژههای رایج در سالن عقد جنت آباد ایران باستان ندارد.

در ابتدا باید بگویم برگزاری مراسم عقد آریایی که امروزه در بین عروس و دامادها و زوجهای جوان بسیار شایع شده و علاقههای زیادی به برگزاری آن در مراسم عقد و جشن عروسی ها به آن پیدا شده است، هیچ ارتباطی به چگونگی برگزاری صحیح این مراسم در گذشته و در تاریخ ایران باستان ندارد. عقد هستش.چراکه اکثر ایرانی ها به عقد شرعی و باب در بین مردم پایبند هستن. اگر در عقد موقت زن بالغ و غیر یائسه باشد و نزدیکی انجام گیرد، باید دو حیض عده نگه دارد.

اگر پرسنل سالن به خوبی از مهمان ها پذیرایی نکنند، جشن به خوبی برگزار نمی شود. اگر مردی زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند آن زن بر او حرام میشود. زن می تواند در عقد موقت شرط کند شوهر با او نزدیکی نکند و فقط لذتهای دیگر را ببرد. شما می توانید محضر عقد با فضای باز را در لیست سالن های عقد تشریفات پل پیدا کنید تا مراسم ویژه ای را برگزار نمایید. شعبه شرق همدم در مجموعه تالارهای کاخ واقع در خیابان دماوند تهران، با بهترین و جدیدترین امکانات بعنوان لوکسترین تالار در منطقه آماده برگزاری مراسم عقد تشریفاتی شما عزیزان میباشد.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت سالن عقد قم بنیاد.