در بسیاری از مراجعاتی که به ما می شود و در خودروهای تولید شده از 85 به بعد بخش اعظم می باشد زوزه کشیدن گیربکس می باشد که ناشی از میزان مرغوب بودن و اعتنا پایین ساخت دندههای گیربکس است. زیرا در صورتی که توجه کنید ماشینهای امروزی طوری طراحی و ساخته میشوند که بدنهای صاف نظیر این ماشین نداشته باشند و همین به این معنی که نقاط باخت در اتاق آن مقداری خطر آفرین است. همین طراحی بدان علت هست که در زمان گرم شدن و انبساط پیستون، بازه آن به دایره تبدیل شود. ما بیشترین مشکلمان در بخش ECU اساسی مدلهای زیمنس میباشد که فراوان نیاز به تنظیم و دیاگ شدن بهترین حلقه پیستون برای tu5 دارد. ما در سالیان اخیر ماشینهای زیادی را به برهان پاره شدن تسمه تایم تعمیر کردیم و همین ناشی از بیکیفیت بودن تسمه تایم هست در حالی که در مدلهای قبل از سال 85 تسمه تایم به راحتی حتی تا 70 هزار تا نیز عمل میکرد. EBD هم در اتومبیل وجود داراست البته به برهان گازسوز بودن ماشین وزن نصیب عقب بخش اعظم می باشد که وجود ترمز دیسکی می تواند موجب هندلینگ خوب تر اتومبیل شود. ادله این مورد قضیه نیز نقص سیستم خنککاری است. آن مدلهای که به موتور TU5 مجهز هستند در بخش اعظمی از مورد ها در بخش کاتالیزور دچار نقص میشوند. حلقه کمپرس دوم روغن های بازمانده را از دیواره سیلندر عده آوری می کند. در صورتی که می خواهید نمایندگی فروش پیستون و سایر قطعات را اخذ فرمایید می توانید اساسی ما در ارتباط باشید. شما می توانید به جهت خرید کردن این قطعات از سوله های دارای و اصلی استاندارد میزان مرغوب بودن مبادرت نمایید. ولی میتوانید کلیدی پرداخت بخش اعظم ماشین را آپشنال نمایید البته در این رخ بها نهایی ممکن است شما را به فکر خرید کردن خودرویی کارکرده کلیدی استاندارد فراتر و کیفیت خوبتر از برندی دیگر بیندازد. زیرا همین موتور در سال ۱۳۹۸ دستخوش تغییراتی از سوی مهندسان مرکز تحقیقات موتور گروه صنعتی ایرانخودرو قرار گرفت تا نسبت بهحجم خود راندمان بالاتری ساخت کند. مدلهای اول تا سال های 83 از نظر مونتاژ قطعات تغییر و تحول یافته نسبت به 405 یه خرده زود به صدا میافتاد و کیفیت مناسبی ندارد و همین سبب ساز میشود اتاق کمکم در گیر سر و صدا شود. در اکثری از تولیدات این سال به آنگاه فرمان در روزگار گردش صدا میدهد که ناشی از بیکیفیتی شیرهای گزینه به کارگیری در پمپ هیدرولیک است. برهان همین سر و صدا ظریف نبودن اندازههای آن است به شکلی که میل سوپاپ در جای خودش دارای لرزش عمل میکند. در هر سیلندر فعالیت های مشابهی انجام می شود که به ازای فواصل مساوی از چرخش میل لنگ هستند. به کارگیری از سیستم CVVT (زمانبندی متغیر پیوسته سوپاپها) و ریدیزاین (بازطراحی) قطعات پیشرانه همین موتور، حداکثر ۱۱۳ اسببخار قدرت را در ۵۸۰۰ آرپیام (دور در دقیقه) و گشتاور ۱۴۴ نیوتونمتر را در چهارهزار آرپیام بهارمغان میآورد. در مدلهایی که در عقب ترمز کاسهای دارند به جهت ارتقا عملکرد ترمز ما قطعات سیلندر ترمز را ردوبدل میکنیم. این قطعات به شکل استاندارد دو پیستون دارا هستند که نیز سایز نمیباشند و چنانچه همین دو پیستون را نیز سایز کنیم ترمزگیری به طور چشمگیری بهتر میشود. به طور منطقی ادعای بالا را اهمیت هم باز‌نگری می کنیم ، اهمیت توجه به کلام های بالا وقتی بعد از آن از ریمپ h30 کراس برنامه ایسیو حساس موتور و بنزین سازگار می شود مصرف سوخت کمتر می یابد و ما در جداول سوخت می توانیم در دورهای بالا (۳۵۰۰ به بالا ) و در موقعیت شتاب گیری و تخته گاز نسب سوخت به هوا را در موقعیت حداکثر قدرت قرار دهیم همین سبب ارتقاء توان و عجله می شود. شفیعی ادامه داد: در مدلهای دوگانهسوز به علت فعالیت کرد موتور حیاتی دو جور سوخت و دو گونه انفجار در سیلندر موتورها زود از تنظیم بیرون می‌شود و اما فیلر آنان هم زودتر به نیز میخورد. محمد درستگو قاسمی از نمایشگاهداران سابق میگوید: پارس سفید رنگ بهتر فروش می رود اما گونه دوگانهسوزش به علت آتش گرفتن در یکسری آیتم مضاعف دربین مردم دوست داستنی نیست. در ضمن مشکل در سیستم ABS هم به استدلال ایراد پمپ دوچندان می باشد و حتی یک خودروی اصلی کارکرد ناچیز داشتیم که به علت آببندی نبودن لولههای پمپ روغن در گیر تخلیه روغن میشد. حتی دماسنج نیز برای آن در لحاظ گرفته نشده است! بدینترتیب تارا دندهدستی اهمیت دقت بهآپشنهای نصبشده و بخش فنی، خودرو مناسبی برای خرید کردن خواهد بود. البته در رخ خرید پارس دوگانه بایستی از حدود 80 لیتر فضای صندوق عقب چشمپوشی نمایید زیرا مخزن گاز و ادواتش در صندوق عقب جا خوش کردهاند. برای خرید اکثر این محصول از روش خط مش های ارتباطی اعلام شده حیاتی ما در تماس باشید. برای کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از قطر پیستون tu5 ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.