د- کلیدی توجه به بخشنامه ارزبابی کیفی انتها نامه ها در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به آنگاه ، مقالات کنفرانسی حساس نمره نمی باشد و تنها چاپ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی وزارتین و مجلات ISI(WOS – داراي ضريب تأثير- در ارزيابي پايان نامه نظر مي گردد. پ-ارائهی فرم تأیید شده به کارشناس پژوهش تحصیلات تکمیلی رشتهی مربوطه جهت اعمال نمره در نمرهی نقطه نهایی نامه. نمره Q يا Quartile Score در حقيقت براي جايگاه بندي مجلات اسکوپوس به شمار مي رود. اهمیت دقت به همین نکته که در محاسبه ضریب اثر گذاری ، درجه و مقام ژورنال در مجموعه تخصصی اش بطور مستقیم بیان نمیشود. دقت نمایید که IF به جهت نشان دادن رتبه ژورنالها در گروه تخصصیشان به عمل نمیرود و نحوه امتیازدهی در آن از یکهزارم تا ۳۰ متغیر است، ولی رتبهبندی کیفی اصلی Quartiles انجام میشود؛ در واقعیت Q امتیاز عملکردی هر ژورنال در Category خودش است. شاخص Quartile به‌این مراد کاربرد پیدا خواهد کرد و معرف منزلت ژورنال در حیطه تخصصی اش (Category) میباشد. بر شالوده هر طبقه يا category که مجلات در آن قرار دارا‌هستند امتيازي بين Q1 تا Q4 به آن‌ها تعلق مي گيرد. Quartile یا به اختصار Q همانطور که از نامش نیز بر می آید شاخصی میباشد جهت تقسیم بندی جامعه آماری به چهار بخش (چارک) (Q1 ، Q2 ، Q3 ، Q4). اهمیت اين تفاوت کهIF ممکن هست از يک هزارم تا ۳۰ (که معمولا مجلاتي مثل نيچر و ساينس دارند) متغير باشد ولي Quartile Scores از يک تا ۴ متغير خواهد بود. ۳- تفسیر علت تفاوت فی مابین نتایج این تحقیق اساسی مقالات قبلی. زمینه و هدف: شامل تفسیر سوال اصلی و هدف از نگارش یا این که ارائه فرضیه است. اینکه همگی پدیدآوران مقاله را خوانده و تأیید کردهاند و نسبت به ارسال مقاله راضی بودن دارا‌هستند و نسبت به تمامی جنبهها در راستا صدق و سقم آن مطابق با معیارهای ICMJE مسئول هستند. الف- نوشته می بایست مستخرج از نقطه نهایی نامه باشد و براساس فرم نمرهی مقاله، به تأیید معلم راهنما و رئیس گروه برسد(دانلود بخشنامه و فرم). چ- در مقالات مستخرج از انتها طومار یا این که رساله استاد راهنما (نویسنده مسئول) که خارج از دانش گاه عهده دار راهنمایی انتها نامه یا رساله دانش گاه می باشد می تواند پس از درج نام دانشکده اسم محل خدمت خویش را هم درج نماید. برای کسانی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از دانلود مقاله بدون پول اردبیل ، شما ممکن است می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.