پس از جراحت رساندن به بافتها، داروها به احتمال بسیار موثر نمیباشند و فقط جراحی ممکن میباشد پاسخ دهد. نکروز چربی، یا این که جمع ای که در سرانجام آسیب به بافت چربی سینه ساخت شده است. استروژن در حالت طبیعی در تن کلیه مردان وجود دارااست اما در اشخاصی که ژنیکوماستی دارد، استروژن پیروز شده و در نتیجه ویژگیهای زنانه نظیر بزرگی سینه ساخت میشود. هورمون های استروژن و پروژسترون، بر مشخصات جنسی زنان و مردان اثر گذاری می گذارند. روش کلاسیک: بیمار به پشت بر روی تخت دراز میکشد در حالی که دستان او زیر سرش قرار گرفته اند. ولی امروزه، روش های جراحی پیشرفت کرده و به صورت اندوسکوپی و اهمیت یک برش ریز روی پوست، انجام میشوند. بیمارانی که تنها اختلال چربی اضافی دارند، که به شبه ژنیکوماستی گفته میشود، میتوان اهمیت لیپوساکشن به یک سینه صاف و یکدست دست یافت. 1- لیپوساکشن، که برداشتن و حذف چربیهای مازاد از پستان میباشد و بافت غدهای پستان دست نخورده باقی می ماند. ازآنجاکه علت تولید ژنیکوماستی بر اساس اختلال هورمونها است، پس خوبتر است به سراغ تصحیح هورمونها برویم. اشخاصی که سالم جسمانی دارند، به هیچ بیماری خطرناکی مبتلا نمی باشند و هیچ مشکلی ندارند که باعث ایراد در بهبودی پس از جراحی شود. بروز بعضی از ناراحتی ها، کبودی و تورم پس از جراحی طبیعی است، داروهایی به منظور التیام درد برای شما تجویز خواهد شد. دکتر ضمن پرسیدن از سابقه بیماریها و علائم شما و انجام معاینه جسمی ممکن هست آزمایشهایی را باز‌نگری وجود بیماریهایی مشخص تجویز کند، ازجمله: آزمایش هورمونی، سونوگرافی پستان، آزمایش کارکرد کبد و همگی و ماموگرافی. در همین نوشته فیت شیپ کل مورد ها پیرامون این عارضه شایع (میزان شیوع آن در منابع آماری مختلف حدود 32-42 درصد گزارش شده است) را تحلیل میکند. دقت داشته باشید که بروز ژنیکوماستی در کودکانی که به سن بلوغ نرسیدهاند، همیشه نیاز به بررسی پزشک معالج دارد. پزشک معالج ممکن هست همه داروهایی را ممکن میباشد سبب ساز بزرگ شدن پستان در مردان شود، آیتم توجه قرار دهد، و در صورتی که شما یکی از آنها را مصرف میکنید، تغییراتی در رژیم دارویی شما تولید کند. در صورتی که مصرف دارو سبب به بروز ژنیکوماستی شده باشد ، مصرف آن دارو بایستی جدا و داوری جدیدی جایگزین شود . سن شیوع آن 12 تا 15 سالگی و اکثر زمان ها یکطرفه می باشد. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استعمال از ژنیکوماستی علائم ، شما ممکن است می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.