همین دسته دمپرها در کانالهای گرد مورداستفاده قرار میگیرند و به دو مدل دیسکی و پرهای تقسیم میشوند. از این دمپرها برای تهیه نمودن جریان هوا و همینطور انقطاع و وصل کردن آن در نتورک به عمل برده میشوند. گاهی اوقات دمپرها به صورت نیمه گشوده و بسته عمل می کنند، نظیر دمپر هوای محل ورود احتراق مشعل ها در گنجایش های خانگی و یا دمپر دستی داخل شومینه که به وسیله یک اهرم قابل در اختیار گرفتن بصورت دستی تنظیم می گردد. دمپر ها شکلهای متمایز دارا هستند اما به کارگیری از مدل گرد و چهارگوش آن در ساختمانها از بخت بالاتری برخوردار بوده است. دمپر هواکش یکی از تجهیزات اساسی به جهت سهولت در به کارگیری از حرفه و هواکش می باشد که در این مقاله عملکرد کرده ایم توضیحات کاملی در مورد آن ارائه کنیم. همچنین در همین مقاله به تفسیر مختصری از دمپر هواکش های متعدد و بها دمپر هواکش پرداختیم و صرفا آن ها را معرفی کردیم . به طور کلی تنظیم هوای محیط به وسیله دمپر هواکش انجام می شود که یک عدد از اساسی ترین قطعات هواکش است که منجر می شود ؛ رتبه حرارت باطن محیط منزل و یا این که کارگاه و… این دمپر هم برای تهیه جریان هوا و کنترل جریان هوا استعمال می شود. دقت داشته باشید که در مشعل های گاز سوز و یا گازوئیل سوز خانگی و تک تراز ای(دارای یک شیر برقی سوخت گاز و یا یک شیر برقی سوخت گازوئیل) تنظیم هوای محل ورود به قسمت احتراق مشعل(که امری اساسی است) صرفا بوسیله دمپر هوای دستی تعبیه شده در محل ورود هوای مشعل انجام می گردد و نیازی به دمپر موتور یا این که سروو موتور نیست. اشکال دمپر کلیدی دقت به گونه کاربری که دارا هستند از متریال های متفاوت ساخته می شوند. در اینجا حتمی به ذکر است که در حالت عادی، دمپر هوا ی تیغه موازی، از طرز یک محورِ اثبات که در جنب دمپر هوا تعبیه می شود تثبیت و در اختیار گرفتن می شود، ولی اگر بعد ها این دمپر هوا از ابعادِ نرمال عمده باشد الزاما باید از قیدها یا این که ستون های حفظ کننده در موازاتِ ارتفاعِ دمپر هوا بهره گرفت تا ارتفاع تیغه های دمپر هوا بیش از اندازه، طویل نگردد و تیغه های موازیِ دمپر هوا تاب برنداشته و تیعه های دمپر هوا در برابرِ فشارهوا مقاومتِ به اندازه داشته و کاراییِ دمپر هوا بصورتِ کامل نگهداری گردد. باید گفت که دمپر یک وسیله دوچندان پرکاربرد در سیستمهای تهویه هوا محسوب میشود. همانطور که میدانید، پیش نیاز با در انجام هر کار، داشتن داده ها مطلوب از آن موضوع است. هر موتور دمپر مهم گشتاوری به خصوص و متناسب مهم گونه و اقتدار دمپر آن می باشد. دمپرها به وسیله ی حرکت چندین پره، اساسی یک سیستم به نیز پیوسته، به وسیله اهرم های خاصه، در دو طرح یک عدد دستگیره دستی و دیگری موتور الکتریکی قابل سوق دهی می باشند. زمان انتخاب دمپرها باید به طراحی پرهها و زوایای خمش آن ها توجه کرد چرا که مهم تغییر گونه پرهها جهت هوادهی و همچنین آشفتگی جریان قابل تغییر است. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دمپر شبکه صنعتی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.