به همراه MIJIA Water Purifier 1000G یک شیرآب هم ارائه می‌گردد که دارای یک برگه سناریو هوشمند است. در رخ ردوبدل فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی، قبل از جایگذاری آن به مدت 10 دقیقه اذن گذر آب از درون دستگاه را جهت ضد عفونی دهید. در صورت تعویض فیلتر کربن در تراز دوم قبل از اتصال هوزینگ همین فیلتر به فیلتر مرحله سوم، اذن بدهید آب از دستگاه و از فیلتر کربن عبور کرده و آب بیرون شده از آن که به رنگ مشکی است تا روزگار زلال شدن، وارد دستگاه نشده و در محفظه دیگر جمع آوری و بدور ریحته شود. البته قاعدتا این دستگاه ها کیفیت و استمرار دستگاه های گران تر را ندارند. این کیت های هوشمند ، اصلا هوشمند نمی باشند و دروغی بزرگی در گزینه دارای آن‌ها گفته می گردد . به این ترتیب تفاوتی در میان میزان مرغوب بودن آب آشامیدنی همین دو منبع وجود ندارد. عامل این که دو فیلتر جداگانه برای حذف کلر گذاشته شده می باشد این هست که ممبران تصفیه آب که در تراز 4 شروع به کار میکند، به کلر حساسیت دارد. غالبا در تصفیه خانه ها میزان کلر را یه خرده اکثر از حد مجاز تزریق می نمایند تا درصورتیکه در مسیر انتقال آب آلودگی وجود داشت عمل میکروب کشی مجددا انجام شود و آب در دو تراز میکروب زدایی گردد. به طور معمول تعداد فیلتر های استاندارد برای دستگاه تصفیه آب 5 الی 7 فیلتر می باشد و بیش از همین تعداد در صورت درخواست خرید کننده می بایست اضافه گردد، در صورت خرید دستگاه تصفیه آب مهم بیش از همین تعداد فیلتر، قابلیت تقلبی بودن آن است. یکی از طرز های فیلتراسیون، به کارگیری از مواد شیمیایی گندزدا می باشد که از همین طریق بیشتر در سیستم های تصفیه آب صنعتی تبارک مثل تصفیه منزل های شهری آب و فاضلاب و یا تصفیه خانه آب استخر ها استعمال می شود. باکتری ها، یک عدد از بیماری زا ترین موجودات در آب ها باکتری ها هستند، به طور معمول کلری که به آب شهری بیشتر می شود، این باکتری ها را تا حدودی از در میان می برد. منطق دوم همین میباشد که آب تصفیه شده به طور تمام عاری از مواد معدنی نخواهد بود. شاسی دستگاه تصفیه آب خانگی از نوع استاندارد باشد. در صورتی که از دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس استعمال می کنید، پیشنهاد می شود سه فیلتر ابتدایی به طور همزمان تعویض گردند. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه مهم چه جایی و نحوه استعمال از تصفیه آب حیاتی آب ژاول دارید، می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.