مساله ای که برای سازمان ها، ارگان ها و مؤسسات بزرگ اعم از دولتی و خصوصی، تا کنون پیش آمده مهم آن روبرو شویم، همین هست که در مناسبت های متفاوت اداری و یا ملی که در آن در انتها هدایای به مدعوین و یا کارمندان سازمانی خویش یا این که مؤسسات طرف همکاری اهدا می نمایند، چه هدیه ای را گزینش و اهدا کنند که به نحو شایسته ای نیات و هدف ها نخستین آن از اهدای هدیه برآورده خرید هدایای سازمانی شود. در گذشته، تنها شرکتهای بزرگ و غالب هدایای شرکتی ارائه میدادند. اصلی به وجود داخل شدن تبلیغات دیجیتال، دنیای بازاریابی دستخوش تغییر‌و تحول شد و این تغییر تحول به قدری بزرگ شده که بخش اعظمی از افراد از خویش میپرسند: آیا سرمایه گذاری و خرید هدایای سازمانی ارزشش را هدایای سازمانی شب یلدا دارااست یا این که خیر؟ هدایای تبلیغاتی رغبت به جذب مخاطبان بیشتری دارد و گروه هدف آن، مصرف کنندگان و مشتریان محصولات است. هزینه هدایای تبلیغاتیِ مطلوب و دارای کیفیت، غالبا در محدودهی ۲۰ هزار تا ۲۰۰هزار تومان است؛ در حالی که بها هدیههای شرکتی، به طور معمول ۲ تا ۳ برابر است، چون همانطور که قبلا اشاره کردیم هدایای شرکتی بایستی مضاعف با ارزش و اهمیت میزان مرغوب بودن باشند. به همین عامل میباشد که انتخاب و خرید کردن هدیه تبلیغاتی می بایست دوچندان دقیق و آگاهانه باشد. در اخیر می توان گفت هرچه که انتخاب میکنید و نازکی در طرز ارایه و حک لوگو نشانه خلاقیت و ذوق شماست.ما اینجا کنار شما هستیم که هدیه ای مناسب را مهیا کنیم که گویای سخن و احساس شما باشد.ما به مشتریانتان ثابت میکنیم شما قدردان آنان می‌باشید و همین بسیار خوشایند است. در واقع یک سری از انواع هدایای تبلیغاتی آراهنر در سالهای آخر بسیار مورد دقت قرار گرفتهاند، پس بهتر میباشد شما نیز با این محصولات آشنا شده و در بستههای تبلیغاتی خود از آنها به کار گیری کنید. هدف از هدایای شرکتی، قدردانی کردن و سپاسگزاری از همه کسانی است که در ارتباط اهمیت کسب و فعالیت شما میباشند و این فعالیت باعث ارتقاء دارای برند شما میشود، چون نشان می‌دهد رابطه حساس انسانهایی که چرخ کسب و کار شما را میگردانند چقدر برایتان اساسی اساسی است. مدیران اساسی دادن همین هدیه نشان می دهند که برای کارکنان و مشتریان خود اصلی قائل هستند و برای تهیه هدیه به جهت آن ها روزگار صرف کرده اند. به جهت نمونه تقدیم یک مداد و جاری نویس به همکاران انگیزه آنان در سر و سامان دادن به متن ها و مورد ها تصویب شده اداری را عمده می کند.