روزنه هوا، آخری تجهیز از حلقه سیستم تهویه مطبوع و سیستم توزیع و انتقال هوا می باشد.هر چند در ظاهر، گزینش روزنه امری ساده می نماید اما با مقداری توجه به این حیاتی پی می بریم که تعیین درست یک دریچه، تام کننده رینگ پر پیچ و خم طراحی سیستم تهویه مطبوع است. هواکش ها ابزاری به جهت تهویه هوا میباشند که موجب ورود هوای تازه به داخل ساختمان می شوند و هوای داخل ساختمان را نیز به بیرون سوق‌دهی می کنند. ولی هواکش ها برای محیط های مختلف به کارگیری می شوند و هر کدام اهمیت بعد ها متمایز میباشند هر چقدر محیط ها بزرگتر باشد و هم به تهویه بیشتری داشته باشد از دستگاه هواکش بزرگتر استفاده می شود و روزنه ای که برای هواکش به کارگیری می شود کلیدی توجه به بعدها این وسیله است. جنس های متمایز از همین دریچه ها هم تولید می گردد که بنا به محفظه از گونه های متعدد به کارگیری می شود. از انواع دیگر روزنه هوا می اقتدار به گونه های مشبک اشاره نمود که برای وسایلی که جریان هوای رفت و بازگشت دارند کاربرد دارد. به عنوان مثال روزنه خطی زاویه دار و یا تیغه های که به صورت کلام تی هستند از اشکال روزنه های خطی هستند. روزنه هوا می تواند برای هوای رفت و یا به جهت هوا برگشت نصب گردد. برای نمونه می قدرت برای دریچه ورود هوا به دریچه کولر اشاره کرد و برای دریچه خروجی به روزنه خروجی هوای هود و روزنه هواکش اشاره نمود. دریچه هوا ی گردِ کُروی، اهمیت ساختارِ کُره ای و گردشِ ۳۶۰ مرتبه ای این قابلیت را به کاربر می دهد که هوای داخلِ انشعابِ شبکه گرد را کلیدی فشار و زاویه ی مناسب به گوشه و کنار سوق‌دهی دریچه اسلوت خطی کند. به جهت زیبایی بیشتر و تناسب روزنه کولر حیاتی محفظه و همچنین جلوگیری از استهلاک روزنه کولر از رنگ کوره ای الکترستاتیک برای پوشاندن سطوح روزنه کولر خطی استعمال می شود و از هر کد رنگی سازه به لحاظ کارفرما می توان به کارگیری کرد .ابعاد روزنه کولر به طور استاندارد آماده فروش می باشد ، البته در موارد بعدها غیر استاندارد طبق حیث کارفرما ساخت و عرضه می گردد . وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای قیمت دریچه اسلوت وب تارنما خویش باشید.