رشته کویلهای سقفی که دارای مدلهای سوای کابین و کابین دار ارائه میشوند، اصلی ظرفیت هوادهی 200 تا 1200 فوت مکعب در دقیقه (CFM) هستند و معمولا در بالای سقف کاذب ( در محل ورود هر اتاق ) کارگزاری میگردند. رشته کویل های زمینی اصلی گنجایش هوادهی 200 الی 1200 فوت مکعب در دقیقه (CFM) تولید و عرضه می گردند که هوای خنک یا این که گرم را به صورت بالازن یا این که روبروزن منتشر مینمایند. معمولا در حرفه کویل های سقفی و زمینی می توان یک نتورک و دریچه تعبیه کرد تا بتوان هوای آزاد بیرون را از این روزنه و کانال وارد حرفه کویل نمود. دارای تهیه و تنظیم پره های دریچه هوا، به راحتی می توان از هوای خنک و مطبوع ساخت شده بوسیله دستگاه نهایت بهره و استفاده را برد. حرفه کویل دو طرفه را می قدرت در منازل مسکونی و تجاری به راحتی استعمال نمود و می تواند در تهیه و هوا فراوان اثر گذار و اثرگذار باشد، تهویه مطلوب هوا می تواند به کاهش آلودگی محیط امداد شایانی نماید و از پیدایش بیماری های تنفسی اثرگذار است. در چنین مواردی طراح سیستم تهویه باید در بین تعبیه چنین سیستمی و به اصطلاح به کار گیری از فن کویل های داکتی (کانال دار) و به کار گیری از دستگاه هواساز مرکزی در ساختمان تصمیم بگیرد. به طور کلی به کارگیری از رشته کویل، در مواردی که دمای هر یک از فضاها به طور جداگانه در اختیار گرفتن شود و همچنین از انتقال و جا به جایی هوا و آلودگی احتمالی میان فضاهای متفاوت یک واحد یا یک ساختمان، پرهیز به فعالیت آید؛ مورد مناسبی است. در شرایطی‌که برای در دست گرفتن رشته کویل ازشیرهای دوراهه استعمال شود، لوله کشی براساس توده حداکثر بار زونهای مربوط به هر لوله ضرب درضریب همزمانی میزان گیری خواهد شد. زیر فن کویل از کوره در آمد سریعاً مهم به کارگیری از مشما بایستی کاور شود تا از هر جور خراش و آسیب دیدگی دوری گردد . رشته کویلهای ساده معمولا تک کویل یا این که دو لولهای میباشند و به طور همزمان قابلیت تغییر تحول از حالت سرمایش به گرمایش را ندارند. ، وظیفهی تأمین هوای خنک و هوای گرم در فصول متعدد سال را به عهده دارند. غالبا در صورتی که بحث قیمت مطرح نباشد ، کارداران دیگری مانند وجود یا این که عدم وجود سقف کاذب ، نظر طراح داخلی در ارتباط حساس استعمال یا این که عدم به کار گیری از حرفه کویل های دیواری و زمینی (که در معرض دید قرار دارند) و … نظیر نمونه های دیگر دریچه زیر رشته کویل در آغاز حفره یا این که فریم محل گزینه لحاظ را ترازو گیری می نماییم. در صورتی که شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت کجا و روش به کارگیری از دریچه کولر فن کویل دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.