از مثال هاي مد آن سالها، مد كفش پنجه مربعي می باشد كه نزديك به پنجاه سال عمركرد. مدلي از اين كفش كه يك تكه باريك چرم جداگانه روي قسمت رويه دارااست و برش كوتاهي خورده است(Penny loafers)، مدل كفشهاي غيررسمي هستند. اين کارشناس طب فيزيكى و توانبخشى اهمیت بيان اينكه بر خلاف خیال مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايى را ریلکس ترين كفش مى دانند، كفش مطلوب كفشى میباشد كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتى الامكان در ساعت‌ها آن‌گاه از ظهر كه پا به بزرگترين حجم خود رسيده انجام شود. براي نمونه كفش مردمان آلاسكا حیاتی عربها فرق داراست حتي آن گاه از ظهور اسلام چون مسلمانان عقيده دارند پيش از ورود به مسجد بايد كفشهايشان را دربياورند. از سال 1910 نیز كه تجارت جهاني شكل گرفت و كشتي ها و هواپيماها محموله ها را از اين سر دنيا به آن طرف مي بردند، تمدن كفش دنيا نيز درهم و برهم شد و كفشها شكل بين المللي کفش اسپرت طلایی مردانه به خویش گرفتند. بسياري از گذشتگان بر اين اعتقاد و باور بودند كه نقاط خاصي از كف پا نمايانگر سالم بخشهايي از بدن میباشد و نياز به نگهداری زيادي دارااست تا در کلیه حال، انسان متانت داشتهباشد. وى اهمیت اشاره به به کار گیری از كفش هاى لژدار كه ارتفاع كفه كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: غالبا نوك باريك و پاشنه بلند كفش باعث انتقال وزن بدن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به بیرون مى شود. 3) سعي كنيد كفشي را كه تعیین ميكنيد تنها جنبه زيبايي نداشتهباشد بلكه از هر حیث مانع آسيب ديدنپاي شما در برابر گرما، سرما و ناهمواريهاي زمين باشد. امروزه جهت ايجاد رفاه دستگاههايي جهت واكس كفش ايجاد شدهاست كه به آن دستگاه درخشان كننده كفش ميگويند كه به وسيله يك يا دو برس كه به صورت آسمان قرار دارند رويه و كنارههاي كفش را تميز مينمايد.