هر سلولی در بدن تهی دست مقدار مشخصی از پتاسیم برای ارائه کارایی صحیح است. مرحله پتاسیم در حفظ عملکرد خوب عضلات، اعصاب و قلب حساس است. همین دو دسته ماده معدنی به یک ترازو به جهت بدن با دارند، ولی میکرومینرالها اهمیت مقادیر فراوان کمتری موردنیاز تن انسان هستند. نتیجه های جداسازی واریانس تأثیر تیمارها بر عملکرد ماده خشک و جذب موادسازنده غذایی در چهار برگ بالایی گیاه در مرحله قبل خوشه دهی گندم در جدول (3) نشان می دهد که اثر زئولیت بر عملکرد ماده خشک و جذب موادتشکیل دهنده غذایی در همین تراز مفهوم دار بود. دی آمونیوم فسفات بصورت 200، 15، 200، 250 کیلوگرم در هکتار بود. دی سیانو دی آمید موجب افزایش جذب پتاسیم در تراز قبل خوشه دهی گردید. اسهال یا این که استفراغ طولانیمدت، مصرف بیشازحد ملینها، مصرف بعضی دیورتیکها (داروهایی که سبب ارتقا دفع ادرار میشوند)، تعریق شدید، دیالیز یا به کارگیری از بعضی داروها می تواند سبب ساز کمبود شدید پتاسیم (هیپوکالمی) شود. هیپوکالمی شدید می تواند سبب افزایش ادرار، کاهش عملکرد مغز، ارتقا قند خون، فلج عضلانی، ایراد در تنفس و ضربان قلب نامنظم شود و تهدید کننده حیات باشد. مقدار کروم موجود در میوهها و سبزیها به مقدار کروم موجود در خاک و آبی که در آن رویش کردهاند، بستگی دارد. پتاسیم به تیتر یک الکترولیت، به حفظ تعادل مطلوب آب در تن و همینطور تهیه و تنظیم فشار خون کمک می کند. همین کار می تواند از بالا رفتن سطح فسفر جلوگیری کند. کمبود مس میتواند سبب ساز خستگی شدید، لکههای روشن پوست، بالا رفتن کلسترول خون و اختلالات بافت همبند مؤثر بر رباطها و پوست شود. مس به جهت رویش مغز هم ضروری است. بقیه مواد معدنی اضطراری شامل کلسیم، منیزیم، فسفر، سدیم، کلرید و سولفور است. گونه های ماهی، میگو و بقیه غذاهای دریایی عموماً سرشار از ید هستند. همین لوبیاها طعم مضاعف لطف دارند و میتوان از آن‌ها در تهیه و تنظیم اشکال غذاها و خورشتها به کارگیری کرد. به دست آوردن پتاسیم از کانیها به ادله خواص نامحلولی و ماندگاری آن مضاعف مشقت بار است. بدست آوردن پتاسیم از کانیها بدلیل خواص نامحلولی و ماندگاری آن مضاعف سخت است. پتاسیم برای سالم گوارش و تندرست استخوانها نیز دارای دوچندان زیادی دارد. دریافت ید به اندازه به جهت کلیه اشخاص بهویژه نوزادان و زنان باردار خرید مکمل پتاسیم کلیدی است. نبود ید در رژیم غذایی منجر می‌گردد ما نتوانیم مقادیر به اندازه هورمون تیروئید بسازیم و این موضوع میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند. معمولا علائمی تولید نمی کند. سیترات پتاسیم به تنهایی برای کودکان سفارش نمی شود.