همینطور در بخشها سرسبز جنگلی از جمله شهرهایی چون صومعه سرا،پیربازار، فومن، لاهیجان، سیاهکل و بقیه شهرهای جنگلی این استان که از طبیعت بکر و زیبا و جنگل هایی دیدنی و چشم گیر برخوردار میباشند قطعات متمایز از زمین های مسکونی و تجاری وجود دارا‌هستند که شما را شیفته و متقاعد خرید زمین در همین بخشها می نماید. جواز صادر شده به جهت تکمیل مالکیت مسکنمهر در شهرهای تازه منجر میشود، واحدهای مسکونیمهر همین مناطق از مزیت بیشتری در مقایسه اساسی بقیه آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها برخوردار شوند. به گزارش «دنیایاقتصاد»، برای تعمیم مصوبه «انتقال مالکیت زمینهای ۹۹ساله» از شهرهای جدید به بقیه شهرها، بایستی سازمان ملی زمینومسکن تصمیمگیری کند، چرا که کمپانی عمران شهرهای تازه به عنوان ارگان دولتی صرفا صاحب زمینهای ۴۰۰ هزار مسکنمهر احداث شده در این بخشها می باشد و مابقی زمینهای ۹۹ساله، در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد. دولت نهم در طراحی مسکنمهر، از زمینهای ذیل مالکیت دو ارگان دولتی شامل کمپانی عمران شهرهای تازه و سازمان ملی زمین استعمال کرد و به جهت آنکه بها زمین را از ارزش تمامشده آپارتمانها حذف کند، در مقررات همین طرح حد مالکیت متقاضیان مسکنمهر را «اعیان واحدها» در نظر گرفت و با ممنوعیت انتقال مالکیت «عرصه واحدها» تصویب کرد: زمینهای مسکنمهر (عرصه) در مالکیت دولت باقی بماند و تا ۹۹سال به صاحبان اعیان مسکنمهر اجاره فروش زمین در گیلان لنگرود داده شود. مدیرکل حقوقی و املاک شهرهای جدید همینطور تاکید کرد: پیشخریدارانی که هنوز واحد به آنان تحویل دیتا نشده است، چنانچه اظهار تمایل نمایند در اولویت واگذاری مالکیت زمین قرار خواهند گرفت. مشاور معاون وزیر راهوشهرسازی افزود: در قالب این دستورالعمل، برای آندسته از صاحبان مسکنمهر که واحدهای خود را در سال های گذشته تحویل گرفتهاند، چنانچه تمایل به خرید کردن زمینهای ۹۹ساله داشته باشند، مشروط به این‌که کل ساکنان یک ساختمان خواهش مالکیت زمین را ارائه کنند، عملیات انتقال مالکیت حداکثر پیاله مدت ۶ماه اهمیت صادر شدن مدرک به نام متقاضی، انجام میشود. هدایت درباره طریق ارزیابی ارزش زمین ۹۹ساله برای انتقال به صاحبان این واحدها نیز گفت: طبق دستورالعمل به ثبت رسیده، بها زمینهای ۹۹ساله توسط کارشناس قانونی دادگستری انتخاب میشود و ملاک تحلیل قیمت، «ارزش زمین در روزگار تخصیص واحد» خواهد بود به همین مضمون‌ که کسانی که مثلا مسکنمهر خویش را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت ارزیابی ارزش فروش زمین به آنها، بها سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم فروش زمین تجاری گیلان لطفا از ورقه ما بخواهید.