از آنجایی که تعداد توکنهای ارایه شده شیبا زیاد زیاد است، پس نمیتوان انتظار رسیدن به ارقامی در سطح یک دلار را برای آن متصور بود ولی حتی وصال به سطح قیمتی یک سنت، بخش اعظمی را ثروتمند خواهد کرد به همین خاطر خیلی از اشخاص ترجیح میدهند تا این ریسک را قبول کرده و در حد حتی تعدادی صد هزار تومان هم از این توکن بخرند، تا در شکل به وقوع پیوستن همین رشد چند هزار درصدی، یک شبه ره صد ساله را بروند! ری اوشی ذکر کرد که از این که بازار انقدر زود بر روی خوش به ایده اون نشان داده، شگفت زده و هیجان خرید شیبا ثبت نام زده شده بود. هیچ هزینهای را صرف ترویج همین توکن (هزینه تبلیغات در پلتفرمهای گوناگون یا این که هزینه به جهت لیست کردنت آن در صرافیهای ارز دیجیتال نخواهم کرد. به هیچ وجه از کجا بدانند که توکنهای خریداری شده شیبا است و پولشان را به دور نریختهاند؟ به هیچ عنوان شیبا اینو بخریم؟ در درون کشورمان هم بعضی پلتفرمها اقدام به خرید کردن و فروش شیبا اینو میکنند. در حال حاضر شما میتوانید از صرافیهای معتبری چون بایننس و کوینکس، مبادرت به خرید، فروش و یا جابجایی شیبا اینو کنید. ولی پس از مدتی و عرضه آن بر بر روی بایننس، شبکه هوشمند این صرافی یعنی BEP20 هم برای شیبا راه و روش اندازی شد و هم اکنون اصلی هزینهای کمتر، اعضا توانمند به خرید و جابهجایی آن شدند. در ادامه نیز چنین شد و بوترین دست رد به سینه شیبا زد و ۵۰ تریلیون از توکنهای شیبای اهدایی را به صندوق کمک کووید-۱۹ هند بخشید. ولی همین مورد را نیز در نظر بگیرید که برای خرید از همین صرافیها، قاعدتا از طرز شبکه بانکی مرز و بوم و ریال توانمند به انجام معامله نیستید و در هر رخ می بایست از یک کوین همچون تتر، بیت کوین، اتریوم و… واقعیت همین میباشد که خرید شیبا اینو بخش اعظم از هر چیزی به میزان ریسک پذیری اشخاص بستگی دارد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب سایت خرید شیبا از نحوه تراست والت.