برای تعیین وکیل، به دنبال نماینده قانونی آقا باشیم یا وکیل خانم ؟ به طور معمول بانوان خصوصاً در پروندههای خانواده، ترجیح میدهند که وکالت خویش را به وکیل خانم بسپارند، در برعلیه پروندههای کیفری حساس توجه به ماهیت خشن اینگونه پروندهها، موکلین عمدتاً عملکرد مینمایند آقایان را برای اعطای وکالت خویش برگزینند. اما نکتهای که میتواند در برهم زدن قیاس وکالت حساس بقیه عقود مؤثر باشد همین است، که در بقیه عقود علیالاصول تنها دو طرف عقد سرگرم هستند، ولی در عقد وکالت فرد ثالثی نیز مطرح است. یعنی پروانه وکالت تخصصی برای وکلای دادگستری صادر نمیشود. خوشبختانه ما در سایت تیم بینالمللی وکلای سنا خدمات مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی را برایتان آماده کردهایم. در اولی گام و پس از مراجعه به وب سایت ما میتوانید لیستی از وکلای کارشناس و مثال سرویس ها ارائه شده به جهت هر حوزه رسمی را ببینید. مشاوره حقوقی دعاوی ملکی- دعاوی ملکی به آن جور از دعوی حقوقی و کیفری اطلاق می شود که منشا آن اموال غیر منقول باشد.موسسه حقوقی آرازقرتاک مشاوره حقوقی دعاوی ملکی را به موکلین خویش ارائه می دهد. بهترین وکیل ملکی وکیلی هست که متخصص دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول است. یک نماینده قانونی ملکی خوب حتما در این زمینه تخصص دارد و به جوانب و زوایای مختلف پرونده اشراف تمام دارد. معمولا پرونده های ملکی پیچیدگیهای زیادی دارااست که به جهت حل آن ها به حضور یک نماینده قانونی کاردان نیاز است. در صورتی که پرونده به وکیل خانواده ارجاع شود تمام پروسه نثار دادخواست و پیگیری پرونده اعم از نثار دادخواست تا سطح اجرای حکم توسط نماینده قانونی متخصص خانواده انجام خواهد شد و نیاز به حضور موکل در هیچ یک از فرآیند دادرسی نمی باشد، مگر آنکه ضمن ابلاغ حضور موکل به جهت دادرسی الزامی باشد. یک نماینده قانونی باتجربه و کارشناس شما را امداد می کند تا در مسیر صحیحتری گام بردارید و تصمیمات منطقی بگیرید. این کار سبب ساز می‌گردد تا شما سردرگم نباشید و بدانید که باید چه مسیرهایی را طی نمایید و چه اقداماتی را انجام دهید. بهترین نماینده قانونی ملکی چه خصوصیت هایی دارد؟ پس از آن برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی میتوانید داده ها تماس ما را در بخش مربوط پیدا کرده و هر چه زودتر به جهت مشاوره وقت وکیل پیری کرج رزرو کنید. نتشار عکسی از سفیران بریتانیا و روسیه در محل برگزاری کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ (۱۳۲۲) حساس واکنشهای گستردهای روبرو شد؛ محمدجواد دقیق وزیر خارجه وقت همین عکس را «به شدت ناپسند» خواند و در توئیتی نوشت :«امروز یک تصویر به شدت ناپسند را مشاهده کردم.