پزشک معالج مهدی کاظمی، کارشناس حوزه گردشگری تندرست نیز به این نقص بارز در توریسم درمانی کشور‌ایران اشاره میکند و میگوید: ضعف اطلاع رسانی حرفهای در صنعت توریسم درمانی، سبب ساز شده هست که نتوانیم از گنجایش واقعی گردشگری طبی کشور ایران بهره ببریم. عاقبت همین جراحی از در میان رفتن چین پشت چشم و نمایان خیس شدن دیده ها خواهد بود که موجب جوان به لحاظ رسیدن چهر هم می شود. بدین ترتیب حتمی می باشد اصلی درایت از همین مسئله تصمیم صحت برای کار گرفته و انتظارات غیرواقع ازعمل نداشته باشید. نائینی حساس اشاره به بخشی از همین موانع، توضیح میدهد: متاسفانه بهدلیل فقدان سیستمهای نظارتی کارآمد و دقیق در منطقه جراحی زیبایی، بعضی از همین عملها میزان مرغوب بودن مناسبی ندارند. همچنین این فوق تخصص جراحی پلاستیک به ایراد حیاتی دیگری در مسیر ارائه سرویس به توریستهای سلامت اشاره میکند و یادآور میشود: مسائل مالی منجر میشود برخی پزشکان به انجام سرویس ها زیبایی بر روی بیاورند، چراکه در سیستمهای غیر زیبایی، بیمه درمانی دخیل هست و بهدلیل حجم فراوان بدهی بیمهها به پزشکان و مرکز ها درمانی، برخی پزشکان عمومی به انجام فعالیت زیبایی روی آوردهاند که در نتیجه ممکن میباشد کمتر کیفیت این خدمات را به ملازم داشته باشد. برای مثال در همین زمینه عملهای زیبایی، هزینههای این جراحی در مرزوبوم ما کاهش از سایر کشورهای حوزه‌ است، البته دارای همین وجود میبینیم که بسیاری از توریستهای اروپایی به جهت دریافت خدمات گردشگری پزشکی به مرکزها درمانی مرزوبوم ترکیه مراجعه میکنند. به کارگیری از عینک ( پزشکی و آفتابی ) تا ۲ ماه بعد از رینوپلاستی سفارش نمی شود ؛ در همین مدت ، لنزهای تماسی قابل انعطاف جایگزین مناسبی به جای عینک های طبابت خواهند بود. کاظمی خاطرنشان میکند: توانمندی جمهوری اسلامی ایران در زمینه عملهای زیبایی، فراوان بالاتر از کشوری نظیر ترکیه است، ولی در حوزه تبلیغات علمی و اطلاعرسانی حرفهای، مرزو بوم ترکیه دوچندان قویتر از کشور‌ایران فعالیت می کند و به همین برهان نیز سهم بیشتری از بازار پرسود گردشگری پزشکی دارد. ولی هنوز هم یک دغدغه ی اصلی وجود داراست و آن، تعیین بهترین دکتر معالج و بهترین مرکز جراحی جراحی زیبایی شکل قبل و بعد زیبایی می باشد. دکتر قول برومند، متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ راینولوژی و جراح زیبایی هم حیاتی اشاره به توانمندی بالای کشور‌ایران در انجام عملهای زیبایی، خاطرنشان میکند: علم و تجربه پزشکی در جمهوری اسلامی ایران در حد جراحی زیبایی خط لبخند زیاد بالایی است.