ضد ویروسی
آنتی باکتریال
ضد قارچ
سم زدایی
خاصیت در اینجا ممکن است مهم باشد ، اما تحقیقات مهمی برای حمایت از استفاده از آن برای سفید کردن دندانها یا سلامت دهان انجام نشده است.

در یک بررسی سال 2017 ، محققان به این نتیجه رسیدند که اطلاعات آزمایشگاهی یا بالینی کافی برای تعیین ایمنی یا اثربخشی ذغال فعال برای سفید کردن دندانها یا سلامت دهان وجود ندارد.

6. مراقبت از پوست
محققان گزارش داده اند که ذغال فعال می تواند به ترسیم ریز ذرات مانند خاک ، گرد و غبار ، مواد شیمیایی ، سموم و باکتری ها به سطح پوست کمک کند تا از بین بردن آنها راحت تر شود.

منبع : خاصیت کربن فعال